Ділова кар’єра - Навчальний посібник (Дахно І. І.)

8.3. входження у колектив нових працівників

8.3.1. Поради і вимоги

Перші  дні на новій роботі, як і слід того чекати,  є коротким періодом знайомства з колективом. Новий колега має стати своїм

 

серед своїх. Щоб стати своїм слід дотримуватися низки простих і зрозумілих правил поводження на новому робочому місці. Далі подаємо виклад цих правил.

1. Привітність і доброзичливість. Прийшовши вранці на ро- боту, слід привітатися, а йдучи з роботи — прощатися. Не слід за- микатися на робочому місці. Потрібно спілкуватися і бути на виду. У перші ж дні потрібно познайомитись з усіма співробітниками. Це слід робити ненав’язливо,  щоб не здатися їм «прилипалою«.

2. Допитливість.  Питання слід виясняти  по мірі  їх надхо- дження і уникати накопичення їх великої кількості. Не соромтеся запитувати.  Слід знати міру у запитаннях, щоб у співробітників не склалося враження, що ви нічого не знаєте і не вмієте.

3. Стриманість, ввічливість  і тактовність.  Ці риси не за- вадять нікому і ніколи, але особливо доречними є у перший день перебування на новій роботі. Гучна розмова, завищена самооцінка, розгнузданість не сприятимуть встановленню дружніх стосунків з колегами.

Не слід також показувати  свої видатні здібності, давати спів- робітникам настанови, повчати їх.

Доречно на початковому  етапі виявляти увагу до оточуючих, зацікавленість у роботі, здатність до навчання. Зрозуміло, що такі якості  не завадять і у подальшому.

Не пригнічуйтеся, якщо  у перші дні співробітники вас не по- мічають, чи вдають, що не помічають. Згодом все налаштується.

4. Корпоративна  культура.  Зверніть  увагу  на поведінку співробітників. Придивіться як  ваші нові колеги  спілкуються один з іншим та з начальством, одягаються, планують робочий день. Вточніть  чи існує  у компанії дрес-код. Пам’ятайте, що працювати  і спілкуватися вам доведеться за правилами цього колективу.

5. Гідність.  Відрекомендуйте  себе як гідну  людину.  За жод- них умов не підлеслюйтеся ні перед ким.  Не засмучуйтеся, якщо вам негайно  не вдається налаштувати  контакт з колективом. Пам’ятайте, що спочатку до вас будуть ставитися як до незнайом- ця. Штучно прискорювати події не варто.

6. Служба і дружба. Навчіться вирізняти ділові і особисті пи- тання. Пам’ятайте, що на роботі в офісі зібралися не друзі, а колеги.

Не варто одразу ж розповідати всім про свої проблеми і невдачі.

 

Слід докласти зусиль щоб збагнути,  де проходить межа між професійними і особистими аспектами та подумати над тим як гра- мотно вибудувати професійні взаємини з колективом.

7. Зваженість. Ніколи не спішіть з висновками. Доходьте них зважено. Пам’ятайте, що слідом за захопленням може настати роз- чарування від роботи. Такі  стрибки  вражень трапляються часто. Якщо ваш житєвий вибір професії був правильним, то з часом все стане на свої місця.

8. Комунікабельність. Не будьте відлюдькуватим. Приєднуй- тесь до колег під час обідньої перерви. Не ігноруйте корпоративних заходів. Пам’ятайте, що у неформальній обстановці можна не лише простіше знайти спільну  мову, а й почерпнути  багато цікавої й корисної інформації.

9. Професіоналізм. Висловлюйте свою точку зору. Це підвищу- ватиме в очах колег ваш професійний статус. Врахуйте,  що ваша думка має бути аргументованою і стосуватися справи. Не будьте агресивними у своїх висловлюваннях, оскільки це провокуватиме вороже ставлення до вас. Враховуйте, що і у інших людей може бути не лише просто своя точка зору з того чи іншого питання, а й вона може виявитися ще й правильною, а ваша точка зору — ні.

10. Мовчанка про минулі лаври. Не варто щоденно згадувати про свої успіхи і досягнення на попередніх місцях  роботи. Слід- куйте за тим, щоб ваші згадки про минуле не переходили у моно- лог, що сприймається як культ вашої особи. Багатий історичний досвід свідчить, що суспільство культу  особи не любить. Рано чи пізно йому настає кінець. Про свої досягнення на попередньому місці  роботи варто розповідати лише тоді, коли про вас це запи- тують.

11. Трудоголізму — ні. Не зображуйте із себе трудоголіка. Можливо  вам з першого ж дня захочеться показати рівень своєї професійної підготовки. Якщо чогось ще не розумієте, не беріть на себе всю відповідальність за доручену справу. Малоймовірно, щоб вашим колегам сподобався новачок,  який раніше,  ніж ін- ший,  прибуває на роботу, не ходить на перекури та йде з роботи пізніше.

12. Начальство. Підтримуйте зв’язок з вашим безпосереднім керівником. Після сплину певного часу виявіть ініціативу і запи- тайте його наскільки він задоволений вашою роботою, що слід вам зробити для її поліпшення.

 

13. Паніці — зась. Не панікуйте у випадку виникнення проблем чи дрібних  конфліктів. Спокійно  продовжуйте виконувати свою роботу. Вам може здаватися, що колеги  вас зневажають.  Вони, можливо, поки що приглядаються до вас і не хочуть завчасно пере- хвалити вас.

14. Визнання помилок. Якщо припустилася помилка, то не слід намагатися її приховати. Краще чесно зізнатися у цьому та запро- понувати варіанти виправлення помилки.

15. Професійна форма. Не забувайте, що розумних, здібних і потрібних людей завжди буває чимало. Ви — лише один з цієї ко- горти. Не завадить завжди підтримувати свою професійну форму. Читайте  спеціальну літературу.  Відвідуйте  тренінги, семінари, курси. Докладайте зусилля до свого розвитку — і успіхи прийдуть з досвідом.

16. Табу. Новачкам категорично забороняється:

•           запізнюватися та йти з роботи раніше встановленого часу;

•           посилатися на незнання та звалювати провину на колег;

•           відкладати виконання роботи на пізніше;

•           висувати зарплатні вимоги;

•           затівати спори та створювати конфліктні ситуації;

•           висувати революційні «пропозиції».

17. Формальні поради.

•           провірте правильність  оформлення наказу про ваше при- значення, запис у трудовій книжці, підписання контракту стороною працедавця;

•           ретельно вивчіть посадову інструкцію, обумовте свою від- повідальність, підпорядкування, права і обов’язки з метою мінімалізації зауважень та причіпок з боку начальства;

•           ознайомтеся з розпорядком трудового дня, іншими фор- мальними правилами, що існують у компанії, організацій- ною структурою, схемою будівлі (у пермському нічному клубі  «Хромая лошадь» у грудні  2009 року загинули  під час пожежі майже півтори  сотні людей, бо не знали про існування  ще одного виходу з приміщення), принципами обміну інформації, зонами відповідальності, очікуваними результатами роботи тощо;

•           нагадайте, щоб з вами провели інструктаж з техніки без- пеки;

•           вточніть чи буде у вас куратор.

 

8.3.2. Тест «Як вписатися  в новий колектив»

У газеті «Обзор» за 15 листопада 2007 р. було опубліковано тест

«Как вписаться в новый коллектив».

Подаємо у перекладі текст тесту.

Виберіть один з варіантів відповіді з двох запропонованих.

1. Коли ви вдома розповідаєте про свою роботу, то зазвичай вживаєте:

а) безособові форми;

б) займенник «я» або ж «ми».

2. У роботі ви більш цінуєте:

а) свою самостійність;

б) можливість діалогу з колегами і керівництвом.

3. Якщо у невдачах звинуватили особисто вас, то ви відпо- відаєте:

а) «мене підвели»;

б) «так, це моя помилка».

4. Конфлікти:

а) їх краще уникати;

б) інколи вони корисні для справи.

5. Якщо потрібно ухвалити рішення, ви:

а) покладаєтеся на свою інтуїцію;

б) берете до уваги думку оточуючих.

6. Коли ваша улюблена команда програє:

а) це може вивести вас з себе;

б) сприймаєте це спокійно.

7. На нарадах ви:

а) негайно і твердо відстоюєте свою думку;

б) спочатку вислуховуєте інших.

8. Остаточне рішення.

а) це завжди справа однієї людини;

б) може належати колективу.

9. Ваші колеги:

а) мають поділяти ваші методи роботи;

б) хай кожний працює по-своєму.

 

10. Як ви сприймаєте той факт, що інші думають по-іншому?

а) важко;

б) легко.

11. Коли хто-небудь з колег не поділяє вашу думку, ви на- магаєтеся його переконати:

а) особисто;

б) за допомогою колективу.

12. Якщо група не згідна з вами, ви:

а) приєднуєтеся до більшості;

б) частіше залишаєтеся на своїх позиціях.

13. Сприятливий клімат у колективі — це:

а) визначальний  чинник ефективної роботи;

б) чинник важливий, але другорядний, порівнюючи зі згодою щодо цілей і завдань.

14. На загальних зборах ви:

а) намагаєтеся вникнути у всі проблеми і питання, що обгово- рюються;

б) цікавитеся лише тим, що торкається особисто вас.

15. Чи сперичаєтися ви з колегами, якщо впевнені у своїй правоті:

а) часто;

б) в окремих випадках.

16. У груповій роботі ви, як правило:

а) завжди лідер;

б) лише інколи, залежно від завдання, яке вирішується.

17. Колектив спроможний вирішити будь-яке завдання:

а) завжди;

б) у багатьох випадках.

Очевидно, у тому номері газети «Обзор» трапилась якась по- милка, бо не були вказані відповіді, які автори тесту вважали пра- вильними. Зазначалося лише те, як тлумачити кількість набраних балів. З тлумачення (воно зазначено нижче), випливає, що бали нараховуються, якщо респондент зазначає варіант відповіді, який притаманний колективам.

Далі — тлумачення набраних балів.

Менше ніж 3. Ви — заповзятий індивідуаліст. Це — ні добре, ні кепсько. У наш час повно робочих місць, де дружний колектив не буде заважати вам плідно працювати.

 

Від 3 до 7. У вас, без сумніву, є командний дух і, як правило, ви — «як усі». Але у глибині душі вас інколи подразнює той факт, що результат вашої роботи залежить від роботи колег.

Понад 7. Ви здатні плідно працювати саме у колективі. При цьому вам вдається поєднувати дух колективу з особистою неза- лежністю, не знеособлюючись при цьому.