Ділова кар’єра - Навчальний посібник (Дахно І. І.)

5.1. резюме

(с і — в і)

На Заході  воно відоме як

«curriculum vitae».  Це латин- ський термін, перекласти укра- їнською  мовою його можна  як

145

 
«життєрозпис». Скорочено по- няття позначається великими або малими латинськими літе- рами СV. Вимовляється  «сі — ві». У нас така абревіатура теж прижилась, хоч, можливо,  час-

 

тіше використовується  поняття резюме. Взагалі то «резюме» кра- ще вживати  як дуже стислий виклад наукового чи літературного твору. Такий  виклад у нас відомий як анотація.  У цьому випадку в англійській мові вживається слово «summary».

Отже, далі мова піде про найважливіші аспекти резюме. Чи- таємо уважно. Пам’ятаємо, що матеріал написаний сльозами тих, кому не пощастило. Чужих помилок  повторювати не слід. У вся- кому  разі так роблять розумні  люди. Дурням, як  відомо, закон не писаний.

Поміж тих посадовців, які читають резюме, є й такі, у яких граматичні помилки викликають майже алергію.  Людина,  яка шукає  гідну  роботу, має бути грамотною. Граматичні ж помилки свідчать, що людина є неграмотною або неуважною, або одночасно як однією, так і іншою.

Над своєю грамотністю слід працювати. Сама вона не з’явиться. У резюме не варто наводити всю можливу  інформацію про себе. Слід обмежитися тією інформацією,  яка є доречною щодо роботи, яку шукаєте. Слід намагатися, щоб у резюме було якомога менше

«води» та побільше конкретики. Слід зазначити назву компанії, де працювали раніше, посаду, набутий досвід, заслуги.

Грамотно складене резюме вважається половиною успіху у при- йомі на роботу. Фахівці не радять писати у резюме про наступне:

Те, що вас не влаштовувало на попередній роботі. Якщо про це вас запитують під час бесіди, то не можна негативно відгукуватися про попередню роботу. Слід, наприклад, сказати,  що мрієте про більш відповідальну роботу.

Помовчіть  про вашу сексуальну орієнтацію. Вона, очевидно, жодним чином не стосується вимог, що висуваються щодо вас.

На роботі не прийнято цікавитись віросповіданням. У кожного свій Бог. Робоче місце — це не церква, мечеть чи синагога.

Нікого не цікавить вся ваша трудова біографія з юних літ.

Не згадуйте у резюме про свою політичну позицію. Ваша особис- та справа — підтримувати якусь політичну партію чи утримуватись від участі у політиці. Робоче місце — це не майданчик для мітингів.

Може шукачеві роботи вилізти боком брехлива інформація про досвід роботи та освіту.

Граматичні помилки характеризують шукача  як неграмотну і неуважну людину, до того ж ліниву, яка не користується можли- востями електронного редактора.

 

Резюме є неофіційним документом.  Це — документ приват- ний. Ніхто  не притягується до адміністративної чи кримінальної відповідальності  за неточну чи, навіть,  неправдиву інформацію, що міститься у ньому. У резюме не бажано відверто брехати, бо це неодмінно виявиться. Дещо прибрехати все ж таки можна, але це потрібно робити уважно, уміло, з відчуттям міри. Пам’ятати давній вислів: «Судять не за те, що крадуть, а за те, що попадаються».

Прибріхувати потрібно так,  щоб не було жодної можливості кадровикам  перепровірити ту інформацію, яку повідомляєте.

Мабуть добра половина кандидатів на посади схильні у резюме перебільшувати свої знання, досвід та досягнення. Це робиться для того, щоб збільшити  свої шанси бути запрошеним на співбесіду. Найчастіше у резюме прибріхують про:

•           вік;

•           посади и зарплату;

•           освіту;

•           стаж;

•           неіснуючих роботодавців;

•           службові обов’язки, навички та заслуги.

Більшість вакансій  вимагають наявність  вузівської освіти. Вона є не у всіх.  Всім же хочеться, щоб вона була. Претенденти взагалі вдаються до перебільшення своєї освіти. Ті, хто не закінчив вуз, повідомляють  про вже одержану вищу освіту. Дехто вказує вузи, яких насправді не було і немає.

На співбесіду потрапити можна, але ж там виявиться,  що ву- зівської  освіти немає і за обман на роботу не візьмуть. Майте це на увазі.

Про свій минулий досвід можна і потрібно сказати такими сло- вами, щоб не було відвертої брехні, але водночас це було б сприят- ливим для вас перебільшенням.

Про дещо можна у резюме і промовчати. Наприклад, про вік чи невеликий досвід роботи. Деякі знання собі можна приписати, особливо з урахуванням тієї обставини, що їх можна набути у ви- падку потреби у цих знаннях за новим місцем роботи.

Рекрутери проглядають велику масу резюме. Про це здогаду- ються і шукачі роботи. Щоб їх резюме були помічені, шукачі для складання резюме використовують свою фантазію. Таким  чином створюються так звані креативні резюме. Їх створювати теж треба вміти. Політ фантазії має спрямуватися у корисне русло.

 

Були випадки, коли шукачі надсилали резюме частинами, тоб- то деталями пазла. Якась шукачка роботи надіслала лоток яєць. Це означало, що вона здатна кожен день видавати свіжу ідею. Кан- дидат на посаду виставив своє резюме на бігборді навпроти офісу рекрутингової компанії. Ще інший надіслав бейсбольну рукавичку з нотаткою «вмію працювати у команді».

Багато шукачів складають резюме використовуючи для цього різні шрифти, малюнки, кольоровий папір.

Як свідчить досвід, одне резюме рекрутер пересічно переглядає впродовж 20–30 секунд.  Часу обмаль. Рекрутери  вважають,  що не слід захоплюватись оформленням резюме, якщо шукач роботи не має нічого, щоб повідомити. За сутністю справи креативні резю- ме, з точки зору рекрутерів, незручні тим, що забирають час на їх розшифрування та приведення до стандартного вигляду інформації для внесення її до бази даних.

Помічено, що дівчата і жінки, які надсилали креативні резюме, згодом ставали об’єктами  сексуальних  домагань на роботі. Креа- тивні резюме наштовхують багатьох людей на думку про те, що їх автори шукають не роботу, а щось інше.

Мабуть доцільніше у більшості випадків не вдаватися до креа- тивних резюме. Можливо, такі резюме до лиця представникам твор- чих професій — дизайнерам, художниками тощо. Нестандартне резюме, надіслане претендентом, наприклад, на управлінську по- саду, насторожує кадровиків.

У резюме, як правило, не позначають хобі. Можливо  є резон згадати про хобі, яке якимось  чином стосується посади, на яку претендуєте.

З метою безпеки не слід зазначати паспортні дані та номер іден- тифікаційного коду.

Змовчіть про ваш зріст, вагу, колір очей, волосся тощо.

Ваше здоров’я — ваші проблеми. У резюме про це не пишуть. Не зазначайте інформацію про членів вашої сім’ї, особливо віку малих дітей. Малі діти — негативний сигнал для роботодавця. Він теж знає, що «Малі діти — мале горе. Малі діти — не дають спати, а великі — дихати». Малі діти можуть відволікати від роботи (лі-

карняні у зв’язку з їх хворобо тощо).

Про ваше кримінальне минуле, якщо воно було, краще за все не знати нікому.

 

Оскільки резюме є діловим документом,  то гумор і сарказм у ньому недоречні. Найголовнішими помилками при створенні резюме вважаються такі:

•           неграмотність;

•           відсутність мети;

•           відсутність необхідних даних (контактної інформації шу- кача, мотиви зміни роботи тощо);

•           перебільшення особистих якостей, навичок і знань, яких у шукачів насправді немає;

•           наявність недоречної інформації (слід позначити лише до- речні подробиці: службові обов’язки і професійний досвід у минулому, дипломи, ступені звання у тій сфері, на роботу у якій претендує шукач).

Поміж британських спеціалістів  поширеною є думка про те, що кар’єра третього тисячоліття вимагає нових прийомів  у скла- дені резюме. Вони закликають усунути  з резюме корпоративний жаргон. Слід викреслити  геть канцелярські шаблони на кшталт

«орієнтований на результат», «такий, що ефективно взаємодіє»,

«комунікабельний». На їх думку  сучасне резюме повинно негай- но ж вказувати на те, що його писала жива людина.

Структура резюме має бути такою, яка легко читається.

Не рекомендується місця попередньої роботи перераховувати у резюме у рядок через кому. Резюме стає нечитабельним і кадро- вики просто не хочуть витрачати на нього час.

Якщо розсилається резюме, а відповідей на нього не одержує- те, то це вказує на те, що воно складене невірно. Двома основними причинами, чому роботодавці не відповідають на надіслане їм ре- зюме, є такі:

Резюме складене невірно за своєю сутністю. Воно не відображає всіх професійних заслуг, досягнень. Резюме не справило вражень на роботодавця і не вирізнялось серед інших

У резюме кепсько сформульовані свої професійні цілі та поба- жання  до роботи. В першу чергу ви не визначилися, що ви хочете та не розумієте шляхів свого подальшого зростання. Це призводить до того, що ви відгукуєтесь на ті вакансії, які не повинні  б вас ці- кавити.

Фахівці рекомендують шукачам робити визначитися зі своїми пріоритетами. Варто скласти перелік компаній, що знаходяться у сфері ваших інтересів. Сконцентруватись слід саме на них.

 

Найпоширеніша помилка у резюме — це висування умови щодо занадто високої зарплати. Краще за все це питання обговорити під час особистого спілкування.

До резюме, яке надсилається серйозній компанії, часто дода- ється короткий супровідний лист. Якоїсь установленої форми для створення такого листа не існує. Все залежить від вашого бажан- ня і мети, яку  ставите цим листом. Не слід забувати про відчуття міри. Супровідний лист вважається пафосним супутником резюме і вагомим інструментом, який допомагає його автору вирізнитись у масі шукачів роботи.

У супровідному  листі слід зрозумілою мовою викласти  при- чини, чому вам потрібна саме ця робота. Слід докласти зусиль до ви- вчення історії  компанії та специфіки  роботи у ній.  Ваші знання про це варто продемонструвати у рядках  листа. Така інформація підкреслить серйозність ваших намірів в очах роботодавців. Наміри теж важливі. Одна чудова дама запитувала у джентльмена: « У Вас какие намерения – серьезные или жениться?».

Щоб супровідний лист був максимально ефективним, слід до- тримуватись таких правил.

1. Листа потрібно писати конкретному посадовцю фірми. Якщо особа, з якою варто контактувати, не була зазначена в оголошені про вакансію, то слід докласти всіх зусиль для того, щоб дізна- тись у чиїх руках  перебуває ваша доля. Якщо прізвище,  ім’я, по- батькові такої особо ви дізнались «на слух», то варто вточнити чи правильно ви записали. Якщо звертатиметесь з листом до цієї від- повідальної особи і у її імені будуть помилки, то це справить, у кра- щому для вас випадку, негарне враження. У гіршому ж випадку така помилка зумовить відмову у працевлаштуванні.

2. Подумайте над тими завданнями, які має вирішити ваш су- провідний лист. Лист, наприклад, може викликати увагу до окре- мих аспектів вашого резюме чи пояснити окремі проблеми у трудо- вій біографії. Супровідний лист може бути так вдало складений, що заінтригує роботодавця запросити вас на співбесіду, бо як відомо, не за кожним резюме запрошують на співбесіду.

3. Супровідний лист має бути лаконічним, але наполегливим. У ньому слід конкретно довести, що ви є ідеальним кандидатом на посаду, яка вас зацікавила. Не слід використовувати у листі жаргон та складні словесні формулювання.

 

4. Лист має дотримуватись стандартів. Це означає, що він має містити заголовок, мати кілька абзаців. Вони один від іншого розді- ляються рядковим інтервалом. У такому випадку лист має кращий зовнішній вигляд і його простіше читати.

Якщо  лист відсилається звичайною,  а не електронною,  по- штою,  то доречно, щоб він був на гарному папері.  Бажано,  щоб колір паперу резюме і супровідного листа були однаковими.

У першому абзаці супровідного листа необхідно зазначити звід- ки ви дізналися про вакансію. Добре, коли ваше джерело інфор- мації є таким, до якого позитивно ставиться роботодавець. Не за- вадять кілька приємних слів на адресу компанії. Це вписується у прислів’я: «Ласковое слово и кошке приятно».

У другому абзаці слід стисло описати свій досвід та кваліфіка- цію, професійні успіхи, результати трудової діяльності.

У прикінцевому абзаці зазначте контактну інформацію про себе. Подякуйте за той час, який роботодавець присвятив  озна- йомленню з вашим листом. Зазначте, що готові надати додаткові відомості про вас, якщо у тому буде потреба. Повідомте, що готові до контактів за допомогою технічних засобів чи до особистої зу- стрічі.

Резюме, складене, навіть, з урахуванням вимог третього тися- чоліття, не вважається єдиним і достатнім інструментом кар’єрного прориву.  Для досягнення успіху потрібно розвивати професійні зв’язки, «вчитися себе продавати». Пам’ятати про можливості Ін- тернету.

Вітчизняні фахівці  у сфері персоналу дотримуються  думки про те, що Інтернет ще не скоро повністю замінить резюме. На ак- тивне віртуальне життя потрібно занадто багато часу. Його можна використати іншим чином краще. Вважають,  що резюме ще має право на існування. Це — своєрідний місточок, який з’єднує шу- кача роботи з працедавцем. Резюме, а особливо супровідний лист до нього, мають бути добре складеними. Резюме вимагає точності і стислості. Супровідним  листом можна роботодавцям зачепити за душу. У супровідному листі можна застосувати свій творчий та- лант, інтелектуальність. Супровідка може писатися жваво і цікаво.

Залишається спірним  питання про те чи вимирає резюме. Американський фахівець у сфері маркетингу та інтернет —

бізнесу, автор багатьох бестселерів Сет Годвін є одночасно і одним з найпопулярніших у світі бізнес — блогерів.

 

Він скептично ставиться до резюме. Вважається, що надсилаю- чи резюме, ви віддаєте себе бездушній «машині», яка покладається лише на ключові слова. Критикує тих,  хто не надсилає разом з резюме гідних супровідних листів.

Вважає, що резюме може замінити професійна репутація, щирі рекомендації відомих та шановних фахівців, використання Інтер- нету. Дотримується думки, що цікавий блог, насичений ідеями та глибокими думками, змушує людей слідкувати за ним та чекати на нові записи. Зазначене, як вважає С. Годвін, скаже за вас більше ніж будь — яке резюме.

Наприкінці цього підрозділу подаємо зразок справжнього ре- зюме. Складене воно американським правником Дональдом Рай- сігом.  Впродовж 1995–1996 років  він був у Києві представником Американської асоціації юристів (American Bar Association). Зали- шив у пам’яті автора цієї книжки, як у всіх інших, хто спілкувався з ним, приємне враження. За браком місця перекладу не подаємо, бо англійська мова там не складна і кожна зацікавлена людина переклад може виконати самостійно. Головна мета цього прикла- ду — показати який вигляд має резюме.

CURRICULUMVІTAE

DONALD L. REISIG

PERSONAL: Born: December 16, 1934

Married: Joanne Reisig, three (3) children

Residence: 4489 Wausau, Okemos, Michigan

48864

EDUCATION:           A. B. — University of Michigan, 1956

Law Degree — University of Michigan Law

School, 1958

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE:

 

Senior  Partner — Sinas, Dramis,  Brake, Boughton, Mclntyre

& Reisig, P.C., 520 Seymour Avenue, Lansing, Michigan,

 

 

PROFESSIONAL ACTIVITIES:

1976–1989, 1991 – Director, Michigan Office of Drug Agencies, 1989–1990 Circuit Judge,

30th Judicial Circuit (Ingham County),

1968–1976   Ingham  County  Prosecuting

Attorney, 1964–1968 Lansing City Attorney,

1963–64 Ingham County Assistant and Chief

Assistant Prosecuting

Attorney, 1959–1963

Member — State Bar of Michigan Ethics

Committee, 1990

President         — State Bar of Michigan, 1988–1989

President-Elect            — State Bar of Michigan, 1987–1988

Vice President             — State Bar of Michigan, 1986–1987

Co-Chairperson           — Judicial Qualifications Committee, State

Bar of Michigan, 1985–1989

Treasurer         — State Bar of Michigan, 1980–1982

Commissioner             — State Bar of Michigan, 1979–1989

Chairperson     — State Bar of Michigan Committee on Standard

Criminal Jury Instructions, 1973–1977

Chairperson     —  State  Bar  of  Michigan Circuit  court

Committee, 1977–1978

 

First Vice-Chairperson

(Clerk)

 

— State Bar of  Michigan Representative

Assembly, 1976–1978

 

Chairperson     — State  Bar  of  Michigan Representative

Assembly, 1978–1979

Member           — Michigan Supreme Court  Committee  on

Evidence, 1975–1977

Member           —  Supreme  Court   Personnel  Advisory

Committee, 1976

Member           — Governor’s  Special Committee to Revise

Mental Health Code, 1970–1972

 

Treasurer and Council

Member

— Criminal Law Michigan State Bar Associa- tion, 1976–1978

Member           — State Bar Committee to Review Penal Code,

1966–1968

Past Vice-Chairperson   —  Michigan  State  Crime  Commission Participant — National College of State Judiciary, 1972

Legislative

Chairperson

— Prosecuting  Attorneys Association  of

Michigan, 1965–1968

 

President         — Prosecuting  Attorneys Association  of

Michigan, 1967–1968

 

Legislative and Retirement Chairperson

 

— Michigan Judges Association, 1969–1974

Elected Member          — State Bar  of  Michigan Representative

Assembly, 1972

Past Treasurer — Ingham County Bar Association

Member           — State Bar of Michigan American  Bar As- sociation American Trial Lawyers Association Michigan Trial Lawyers Association

TEACHING EXPERIENCE:

COMMUNITY ACITVIES:

Continuing Legal Education Seminars and Pro- grams — Various

Adjunct Professor of Law — Thomas M. Cool- ey Law School, 1973–1976

Instructor — Masters Program,  School of

Criminal Justice, Michigan State University,

1972

Chairman — Michigan Alliance for Drug Free

Schools and Communities, 1990

Past President — Greater Lansing Council on

Alcoholism

Past President, Secretary  and Director — Greater Lansing Legal Aid Bureau

Former Director and Legal Advisor — Greater

Lansing Visiting

 

Nurses Association

Past Governmental Affairs Chairperson and Constitutional

Convention Chairperson — Michigan Jaycees

Past State Director — Lansing Junior Chamber of Commerce Former Member Board of Directors — Greater Lansing Community Services Council

Former Member Board of Directors — Capitol Area Economic

Opportunity Committee

Former Member Board of Directors — Greater Lansing Council of

Churches

AWARDS AND RECOGNITION:

Renaissance Award  —  Sacred

Heart Rehabilitation Center, 1990

One of «Five Most Influential Law- yers of Michigan» — Michigan Lawyers Weekly, 1989 and 1990

Outstanding Lawyer of the Year — Ingham County Bar Association,

1989

Lansing’s  «Young  Man  of  the

Year,» 1963

One of «Five Outstanding Young

Men of Michigan,» 1963

 

PUBLICATIONS:                 (1) «The Drug War: Strategies for the Nineties,» published by the Council of State Governments, Lex- ington, Kentucky, April 1990.

(2) «Performance, Productivi- ty & Profits: Drug Free Workplace Strategies for the Nineties,» Monograph, 1990

(3) Various publications on substance abuse issues and the im- pact upon education, prevention, treatment, the workplace and the community, 1990

 

 

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

(4)     Michigan    Crimi- nal  Jury  Instructions (3  vol- umes), published by the Institute for  Continuing Legal Education, Ann Arbor, 1977 (Chairperson of Committee and Contributor)

(5)  Contributing  Author,

«Michigan Criminal Practice,» pub- lished by Institute of Continuing Legal Education, Ann Arbor, 1971 (6) Contributing Author, «The Prosecutor’s  Sourcebook,» 2 vol- umes, published by the Practicing

Law Institute of New York, 1969 (7) «Search and Seizure Hand-

book,» published by the Practicing Law Institute of New York, 1968 (8) «The Law of Arrest, Search

and Seizure in Michigan,» pub- lished by National District Attor- neys Association, 1968

Mediator — US District Court, Western District of Michi- gan

Arbitrator — US District court, Western District of Michi- gan

Mediator — Ingham County

Circuit Court

Arbitrator — American  Ar- bitration Association (Labor and

Commercial Issues)

Admitted to Practice — Michigan Supreme Court (All Courts of

 

Michigan); US District Courts (Eastern and Western Districts);

US Circuit Court of Appeals (6th Circuit, 1976); US Supreme Court  (1962)  Representa-

tion  of Management and Labor

Unions in Public and

Private Sector Labor Mat- ters  Act  312 Arbitrator, 1977

– MERC Fact Finder

Lecturer — Lansing Community College on Fair Labor Standards

Former  General Counsel — Michigan State Police Troopers

Association

Member — State Bar of Michigan Labor Law Section Member — American Bar Association Labor Law Section Member — State Bar of Michigan Administrative Law Section