Ділова кар’єра - Навчальний посібник (Дахно І. І.)

АнотацІя

І. І. Дахно

ДІЛОВА КАР’ЄРА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Київ

«Центр учбової літератури»

2011

 

УДК 331.5

ББК 65.240

В  67

Дахно І. І.

В 67 Ділова кар’єра. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 528 с.

ISBN 978-611-01-0227-8

У книзі розглядаються різноманітні аспекти ділової кар’єри на всіх її етапах, роз- починаючи з перших трудових кроків і закінчуючи виходом на пенсію. Книга є своєрід- ним мінімумом знань, необхідних для правильної побудови стратегії і тактики службової кар’єри. Створена на основі власного досвіду автора, а також передового вітчизняного і зарубіжного досвіду, висвітленого у різних засобах масової інформації.

Книга  може  використовуватися  при  вивченні,  наприклад,  таких  дисциплін  як

«Управління персоналом», «Трудове право», «Етика ділового спілкування» тощо.

Науково-популярна форма викладу матеріалу спрямована на розширення читацько- го загалу. Книга буде у нагоді всім читачам, які хочуть правильно працювати і добре заробляти у непростих умовах ХХІ століття.

 

ISBN 978-611-01-0227-8

© Дахно І. І. 2011.

УДК 331.5

ББК 65.240

© Центр учбової літератури, 2011.