Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика - Навчальний посібник (Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна)

Розділ 1

Цілі та зміст управлінського обліку

 

В розділі розглядаються наступні питання:

Сутність управлінського обліку та етапи його розвитку

Предмет і метод управлінського обліку

Принципи і функції управлінського обліку

Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліків