Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика - Навчальний посібник (Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна)

ВІдомІсть 1-м за   січень   2004 р

 

Розділ І. Облік готівки і грошових документів (рахунок ЗО)

 

з/ п

Дата звіту каси­ра

Зміст операції

В дебет рахунку з кредиту рахунку

3 кредиту рахунків в дебет рахунків

 

 

 

ЗО Каса

31 Рахун­ки в банках

37 Розра­хунки 3 різними дебіто­рами

14,15,18,40, 47,55,66,68, 69,70

Усього

за дебе­том

ЗО Каса

31

Рахунки в банках

37 Розра­хунки 3 різними дебіто­рами

64 Розра­хунки за подат­ками й плате­жами

66

Розраху

НКИ 3

оплати праці

14,15,35,

39,40, 47,55,68, 69,70,84, 85

Усвого

за креди­том

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

Сальдо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

почат.

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

й

й й й й

й й й й й й й

ййй

й й й й

й й й й й й

»»»

»»»

й й й й й й

й й й й

й й й й й й

й й й й й й

й й й й й й

й й й й й й

й й

й

й й й й

 

5.01

 

 

12000

350

 

 

12350

 

3500

250

 

S500

 

 

12250

 

14.01

 

 

 

62

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

й

й й й й

й й й й й й й

ййй

й й й й

й й й й й й

»»»

»»»

й й й й й й

й й й й

й й й й й й

й й й й й й

й й й й й й

й й й й й й

й й

й

й й й й

 

 

Разом

 

12000

412

 

 

12412

 

3500

250

 

S500

 

 

12250

й

й й й й

й й й й й й й

ййй

й й й й

й й й й й й

»»»

»»»

й й й й й й

й й й й

й й й й й й

й й й й й й

й й й й й й

й й й й й й

й й

й

й й й й

 

 

Сальдо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінцеве

 

 

 

 

 

362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження дод. А 1

Сторінка 2    Відомісті 1-М

Розділ II. Облік грошових кощтів та їх еквівалентів (рахунок 31)

 

3

/ п

Дата випи ски бан­ку

Зміст операції

В дебет рахунку з кредиту рахунку

3 кредиту рахунків в дебет рахунків

 

 

 

ЗО Каса

31 Рахун­ки в банках

37 Розра­хунки з різ­ними дебі­торами

70 Дохо­ди від реалі­зації

14,15,18,35,40 47,55,64,66,68 69

Усьо­го за де­бе­том

ЗО Каса

31 Рахун­ки в банках

37 Розра­хунки з різ­ними дебі­торами

64 Розра­хунки за по­дат­ками й плате­жами

66

Розра­хунки

з опла­ти праці

14,15,18,35, 39,40,47,55, 65,68,69

Усьо го за

кре­ди­том

 

 

 

 

 

 

 

60 Корот-ко-стро-

кові позики

  

 

 

 

 

 

 

63 Розра­хунки 3 по-стача-льни-ками та під­рядни­ками

  

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

Сальдо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

почат.

 

 

 

 

 

 

193000

 

 

 

 

 

 

 

 

а

а а а

а а а а а а а

а а а

а а а а

а а а а

а а а а

а а а а

а а а

а а а а

а а а а

а а а а

а а а а

а а а а

а а а а

а а а а

а а

aaa

 

5.01

 

3500

 

 

24000

 

 

27500

12000

 

 

 

 

25200

 

37200

 

10.01

 

 

 

 

36000

 

 

36000

 

 

 

 

 

16800

 

16800

 

15.01

 

 

 

 

 

30000

 

30000

 

 

 

 

 

 

 

 

а

aaa

а а а а а а а

а а а

а а а а

а а а а

а а а а

а а а а

а а а

а а а а

а а а а

а а а а

а а а а

а а а а

а а а а

а а а а

а а

aaa

 

 

Разом

3500

 

 

60000

30000

 

93500

12000

 

 

 

 

42000

 

54000

а

aaa

а а а а а а а

а а а

а а а а

а а а а

а а а а

а а а а

а а а

а а а а

а а а а

а а а а

а а а а

а а а а

а а а а

а а а а

а а

aaa

 

 

Сальдо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінцеве

 

 

 

 

 

 

232500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А 2

ВІДОМІСТЬ 2-М за Січень   2004 р.

Облік запасів