Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика - Навчальний посібник (Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна)

Розділ 7

Місце і роль облікової інформації в системі прийняття управлінських рішень

 

В розділі розглядаються наступні питання:

7.1. Аналіз співвідношення затрат, прибутку і

обсягу реалізації 7.2   Особливості аналізу для підприємств, які

виробляють і реалізують декілька видів

продукції