Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика - Навчальний посібник (Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна)

Розділ 6

Основи калькулювання собівартості та формування фінансових результатів

 

В розділі розглядаються наступні питання:

Собівартість продукції та методи її калькулювання

6.2 Калькулювання собівартості та форму­вання фінансових результатів за ситемами абсорпшен-костинг та директ-костинг