Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика - Навчальний посібник (Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна)

Розділ 5

Облік витрат операційної діяльності

 

В розділі розглядаються наступні питання:

5.1.      Облік витрат допоміжних виробництв

Облік витрат енергосилових допоміжних виробництв

Облік витрат транспортних допоміжних виробництв

Облік витрат ремонтних допоміжних виробництв

Закриття рахунків по обліку витрат допоміжних виробництв

 

Облік витрат майбутніх періодів

Облік загальновиробничих витрат

Облік витрат основного і незавершеного виробництва

Облік адміністративних витрат

Облік витрат на збут