Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика - Навчальний посібник (Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна)

Розділ 4

Облік витрат за елементами і статтями калькуляції

 

В розділі розглядаються наступні питання:

Облік матеріальних витрат

Облік витрат на оплату праці

Облік відрахувань до фондів соціального спрямування

Облік амортизації необротних активів

Облік інших операційних витрат