Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика - Навчальний посібник (Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна)

Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Передмова
Читать: Розділ 1
Читать: 1.1. сутність управлінського обліку та етапи його розвитку
Читать: 1.2. предмет і метод управлінського обліку
Читать: 1.3. принципи і функції управлінського обліку
Читать: 1.4. порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліків
Читать: Розділ 2
Читать: 2.1. сучасні моделі управлінського обліку
Читать: 2.2. етапи побудови управлінського обліку на підприємстві
Читать: Розділ 3
Читать: 3.1. класифікація витрат підприємства
Читать: 3.2. відображення витрат у системі бухгалтерських рахунків
Читать: Розділ 4
Читать: 4.1. облік матеріальних витрат
Читать: 4.2. облік витрат на оплату праці
Читать: 4.3. облік відрахувань до фондів соціального спрямування
Читать: 4.4. облік амортизації необоротних активів
Читать: 4.5. облік інших операційних витрат
Читать: Розділ 5
Читать: 5.1. облік витрат допоміжних виробництв
Читать: 5.2. облік витрат майбутніх періодів
Читать: 5.3. облік загальновиробничих витрат
Читать: 5.4. облік витрат основного і незавершеного виробництва
Читать: 5.5. облік адміністративних витрат
Читать: 5.6. облік витрат на збут
Читать: Розділ 6
Читать: 6.1. собівартість продукції та методи її калькулювання
Читать: 6.2. калькулювання собівартості та визначення фінансових результатів за системами абсорпшен-костинг та директ-костинг
Читать: Розділ 7
Читать: 7.1. аналіз співвідношення затрат, прибутку і обсягу реалізації
Читать: 7.2. особливості аналізу для підприємств, які виробляють і реалізують декілька видів продукції
Читать: ВІдомІсть 1-м за   січень   2004 р
Читать: ВІдомІсть 3-м за січень 2004 р.
Читать: ВІдомІсть 4-м за сІчень 2004 у.