Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

ЛІтература

1. Бухгалтерський облік  в Україні: Навч.  посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. — 5-е вид.,  доп.  і перероб. — Львів:  Інтелект-Захід, 2006. — 1088 с.

2. Гура  Н.О.  Облік видів  економічної діяльності: Навч.  по-

сібник. — К.: Знання, 2004. — 541 с.

3. Даньків Й.Я.  Бухгалтерський облік  у галузях  економіки: Навч.  посібник / Й.Я.  Даньків, М.Р.  Лучко,  М.Я.  Остап’юк. — К.: Знання, 2005. — 229 с.

4. Захожай В.Б. Бухгалтерський облік  у галузях  економіки /

В.Б.  Захожай, М.Ф.  Базась, М.М.  Матюха, В.М.  Базась. —  К.:

МАУП, 2005. — 968 с.

5. Лень В.С. Бухгалтерський облік  у галузях  економіки: Навч.

посібник / В.С. Лень,  В.В. Гливенко. — К.: Знання-Прес, 2005. —

491 с.

6. Свідерський Є.І. Бухгалтерський облік  у галузях  економі-

ки: Навч.  посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 233 с.