Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

3.6. облік витрат на проведення технічних оглядів автомобілів

Відповідно до законодавства України всі автомобілі й інші транспортні засоби, що їздять  дорогами, підлягають обов’язко- вому  державному технічному огляду.  Правила проведення дер- жавного технічного огляду  автомобілів, автобусів, мототранспорту і причепів затверджено постановою КМУ від 26.02.1993 р. №  141. Цим документом встановлено такі  терміни проведення  техог- лядів  транспортних засобів (табл.  3.3).

Для проходження техогляду власники транспортних засобів повинні мати  такі документи:

— свій  паспорт (юридичні особи — копію наказу про  закрі-

плення водія  за транспортним засобом);

— реєстраційний документ транспортного засобу;

Терміни  проведення  державних  техоглядів  автотранспортних засобів

 

Вид транспортних засобів

Періодичність проведення

техоглядів

1. Легкові і вантажні автомобілі, мотоцикли, мото-

ролери, причепи, напівпричепи, що належать гро-

мадянам, при умові індивідуального використання

Один раз у два роки

2. Легкові і вантажні автомобілі, мотоцикли,

моторолери, причепи, напівпричепи, що належать юридичним особам або громадянам, якщо вони

використовуються у комерційних цілях

Один раз у рік

3. Автобуси, вантажні автомобілі, пристосовані

для перевезення людей, та спеціалізовані автомобілі для перевезення небезпечних вантажів

Два рази за рік (перший

раз – з 2 січня до 31 липня,

другий раз – з 1 вересня до

30 листопада)

 

— квитанції (копію платіжного доручення) про сплату  за тех-

нічний огляд  та податку з власників транспортних засобів;

— посвідчення на право управління відповідною категорією

ДТЗ;

— довідку  про  медичний огляд.

На  кожну одиницю транспортних засобів, яка  пройшла те-

хогляд,  видають талон.  Якщо транспортний засіб  під час  техог- ляду визнано несправним, з нього знімають номерні знаки і за- бороняють експлуатацію до усунення несправностей і повторно- го технічного огляду.  Автомобіль (автобус, мотоцикл), що  не пройшов  техогляд, експлуатувати забороняється.  На  водіїв   за управління ДТЗ,  що не пройшли техогляд, накладається штраф у розмірі від 17 до 34 грн, а на посадових осіб АТП  за випуск таких автомобілів на лінію  — від 34 до 68 грн. Суми  цих штрафів спла- чуються працівниками  за  свій  рахунок і на  витрати підприєм- ства не відносяться.

Витрати на  проведення  техогляду, як  і витрати на  сплату податку з власників транспортних засобів, доцільно обліковува-

ти у складі адміністративних витрат АТП  (на  дебеті  рахунка 92).