Бухгалтерський облік - Навчальний посібник (Мисака Г.В., Шарманська В.М.)

Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Вступ
Читать: Модуль 1.
Читать: Тема 1. бухгалтерський облік, його сутність, види та завдання
Читать: Тема 2. предмет і метод бухгалтерського обліку
Читать: Тема 3. система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис
Читать: Тема 4. бухгалтерський баланс
Читать: Тема 5. первинне спостереження та документування
Читать: Тема 6. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку
Читать: Тема 7. оцінювання і калькулювання план
Читать: Тема 8. облік найважливіших господарських процесів та явиш
Читать: Тема 9. облік активів та пасивів підприємства
Читать: Тема 10. фінансова звітність підприємств
Читать: Тема 11. техніка і форми бухгалтерського обліку
Читать: ПІдсумкова контрольна робота за модулем 2 "практика ведення бухгалтерського облІку"
Читать: Завдання 1
Читать: Завдання 2
Читать: Практикум
Читать: Завдання 1
Читать: Завдання 2
Читать: Завдання для самостІйноЇ роботи
Читать: Завдання для індивідуальної роботи за модулем 1 "теоретичні основи бухгалтерського обліку"
Читать: Рекомендована лІтература
Читать: Тлумачний словник
Читать: ПерелІк додаткІв