Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Ткаченко С.А.)

18.2. світова валютна система

Світова валютна система базується на функції світових грошей, які служать світовими платіжними та купівельними коштами й матеріальним втіленням суспільного багатства. Тривалий час у ролі світових грошей виступало золото. На цей час золото виступає як необхідний страховий фонд держави й приватних осіб.

Важливим елементом світової валютної системи є валютний курс, що являє собою ціну грошової одиниці однієї країни, виражену в грошових одиницях інших країн і міжнародних валютних одиницях. В основі формування курсів є вартісні пропорції обміну, тобто інтернаціональні вартості певної кількості товарів і послуг, що становлять ту чи іншу грошову одиницю. На практиці вартісні пропорції обміну валют – це співвідношення їхньої купівельної спроможності. Це стосується й умов дії золотого стандарту, коли банкноти центрального банку обмінювалися на золото.

Валютні курси формуються на світовому валютному ринку залежно від попиту та пропозиції під впливом безлічі факторів. У першу чергу положення валюти будь-якої країни залежить від стану її економіки.

Крім того, курси валют залежать від темпів інфляції в різних країнах, темпів росту продуктивності праці і їхнього співвідношення між країнами, темпів росту валового національного продукту як основи наповнення грошей, місця й ролі країни у світовій торгівлі, а також від вивозу капіталу.

Безпосередній вплив на курс валюти країни мають стан її платіжного балансу, крос-курси на грошових ринках різних країн, ступінь використання валюти даної країни на світових валютних ринках і в міжнародних розрахунках, ступінь довіри до валюти даної країни.

Світова валютна система функціонує шляхом проведення операцій в іноземній валюті й операцій із цінними паперами в іноземній валюті. Це поточні валютні операції, до яких належать:

– перекази валюти для здійснення розрахунків без відстрочки платежу за експортом й імпортом товарів, робіт, послуг, а також розрахунків, пов’язаних із кредитуванням експортно-імпортних операцій на термін не більше 180 днів;

– одержання й надання фінансових кредитів на термін не більше 180 днів;

– перекази відсотків, дивідендів і інших доходів за внесками, інвестиціями, кредитами та іншими операціями, пов’язаними з рухом капіталу;

– перекази неторгового характеру, включаючи заробітну плату, пенсії, стипендії, аліменти, спадщину й так далі.

Валютні операції, пов’язані з рухом капіталу, включають такі операції:

– прямі інвестиції, тобто вкладення в статутні фонди підприємств із метою отримання доходу й одержання прав на участь в управлінні підприємствами;

– портфельні інвестиції, тобто придбання цінних паперів іноземних емітентів;

– перекази в оплату права власності на майно, включаючи землю і її надра, якщо за законодавством країни земля належить до нерухомого майна, та інших прав на нерухомість;

– надання й одержання відстрочки платежу на термін більше 180 днів за експортом й імпортом товарів, робіт, послуг;

– надання й одержання фінансових кредитів на термін більше 180 днів;

– всі інші валютні операції, що не є поточними.

Покупка й продаж іноземної валюти проводиться через комерційні банки, що мають відповідну ліцензію на здійснення операцій в іноземній валюті. Угоди щодо купівлі-продажу валюти можуть здійснюватися безпосередньо між уповноваженими банками, а також через валютні біржі, що діють у порядку й на умовах, встановлених НБУ.

Національна валютна система заснована на національному законодавстві, що враховує норми міжнародного права в цій галузі. Залежно від ступеня конвертованості національної валюти, наявних обмежень операцій щодо неї на міжнародному рівні, відмінностей внутрішнього й зовнішнього механізмів у валютних операціях національна валютна система може бути ідентична національній грошовій системі або ж істотно від неї відрізнятися й виявляти відносну самостійність. Національна валютна система України функціонує досить відособлено від грошової системи країни в цілому, що пов’язано з низькою конвертованістю національної валюти й інших об’єктивних обставин.

Валютне регулювання в Україні здійснює НБУ, що встановлює порядок ввозу, вивозу й пересилання іноземної валюти й цінних паперів в іноземній валюті, що належать резидентам, видає валютні ліцензії комерційним банкам, проводить валютні інтервенції на головних валютних біржах країни. Для здійснення валютного регулювання використовується ряд методів, за допомогою яких здійснюється певна валютна політика в країні. Це такі методи:

– девальвація валюти означає зниження курсу національної грошової одиниці стосовно валют інших країн або міжнародних валютно-грошових одиниць, раніше до золота. Як метод валютної політики девальвація веде до стимулювання експорту, але підвищує ціни на імпортні товари в національній валюті, прискорює інфляцію в країні;

– ревальвація валюти означає офіційне підвищення золотого змісту національної валюти або її валютного курсу. Також є методом валютної політики, націленої на досягнення зворотного результату, тобто на стримування темпів інфляції, наповнення споживчого ринку шляхом забезпечення притоку дешевих імпортних товарів;

– валютна інтервенція – це цільові операції щодо купівлі-продажу іноземної валюти для обмеження динаміки курсу національної валюти певними межами його підвищення або зниження. Цей метод державного валютного регулювання має на меті створення валютного коридору.

Дозволяється вивезення за межі України юридичними особами-резидентами, яким належать (орендовані, зафрахтовані або ті, що формуються в Україні) транспортні засоби, що здійснюють пасажирські рейси за межі України, через підзвітну фізичну особу коштів у сумі, що не перевищує 3000 гривень, для забезпечення розрахунків на транспортних засобах за надані послуги та/або реалізовані товари. Якщо до перетинання митного кордону України на цих транспортних засобах надавалися послуги та/або реалізовувався товар на території України, то дозволяється, крім вищезазначеної суми, вивезення через підзвітну фізичну особу отриманої виручки в гривнях, сума якої підтверджується записом у товарно-касовій (касовій) книзі або чеками електронних контрольно-касових апаратів.

Валюта України, що вивозиться з України юридичними особами-резидентами, підлягає декларуванню особою, яка має доручення юридичної особи-резидента на вивезення за межі України валюти України.

Дозволяється ввезення в Україну юридичними особами-резидентами через підзвітну фізичну особу коштів, які вивезені раніше з України на законних підставах на транспортних засобах, що їм належать, у сумі 3000 гривень, а також валюта України, що отримана як виручка за надані послуги чи реалізовані товари на території України до перетинання митного кордону України або під час пасажирського рейсу за межами України, що підтверджено записом у товарно-касовій (касовій) книзі або чеками електронних контрольно-касових апаратів.

Вивезення та вивезення валюти України юридичними особами-резидентами через підзвітну фізичну особу в сумі, яка перевищує норми, дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку.

Дозволяється вивезення юридичними особами-рези­дентами, яким належать транспортні засоби, що здійснюють пасажирські рейси за межі України, через підзвітну фізичну особу коштів у сумі до 1000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком, для забезпечення розрахунків на транспортних засобах за надані послуги та/або реалізовані товари під час пасажирського рейсу за межами України.

Дозволяється вивезення юридичними особами-рези­дентами:

а) яким належать автотранспортні засоби, – іноземної валюти у сумі до 2000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком, готівкою та/або дорожніми чеками для оплати експлуатаційних потреб цих транспортних засобів за межами України;

б) яким належать літаки, судна (пароми), – іноземної валюти у сумі до 10000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком, для оплати експлуатаційних потреб цих транспортних засобів за межами України.

Вивезення іноземної валюти юридичними особами-резидентами через підзвітну фізичну особу в сумі, що перевищує встановлені норми, дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку.

Дозволяється вивезення за межі України юридичними особами-нерезидентами через уповноважену особу коштів, що ввезені раніше в Україну на законних підставах на транспортних засобах, що їм належать, через уповноважену фізичну особу. На транспортних засобах, що здійснюють пасажирські рейси в Україну, на яких надавалися послуги та/або реалізовувався товар на території України, дозволяється вивезення також одержаної виручки в іноземній валюті, що підтверджено відповідними касовими документами.

Дозволяється ввезення в Україну юридичними особами-резидентами іноземної валюти, що вивезена раніше з України на законних підставах на транспортних засобах, що їм належать, через підзвітну фізичну особу в сумі 1000 та 2000 доларів США в залежності від виду транспортного засобу.

На транспортних засобах, на яких надавалися послуги та/або реалізовувався товар за межами України до перетинання митного кордону України, дозволяється також ввезення одержаної виручки в іноземній валюті, що підтверджено записом у товарно-касовій (касовій) книзі або чеками електронних контрольно-касових апаратів.

Увезення іноземної валюти юридичними особами-резидентами через підзвітну особу в сумі, що перевищує встановлені норми, дозволяється на підставі спеціального дозволу Національного банку.

Дозволяється ввезення в Україну юридичними особами-нерезидентами, яким належать транспортні засоби, через уповноважену фізичну особу коштів у сумі до 50000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком.

Дозволяється пересилання іноземної валюти та чеків у міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю уповноваженими банками:

– зношених і пошкоджених банкнот, що не є платіжним засобом на території України, – до іноземного банку-кореспондента для прийняття на інкасо;

– чеків (іменних, дорожніх), виражених в іноземній валюті, – до іноземного банку-кореспондента для прийняття на інкасо.

Також дозволяється пересилання іноземної валюти та чеків у міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю з дотриманням положень актів Всесвітнього поштового союзу, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України:

а) банкнот у сумі до 200 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, – на ім’я фізичних осіб – резидентів та нерезидентів;

б) монет із недорогоцінних металів як нумізматичної продукції в сумі до 300 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, – на ім’я фізичних осіб – резидентів та нерезидентів;

в) чеків, які виписані на ім’я юридичних осіб-резидентів і представництв юридичних осіб-нерезидентів в Україні у сумі до 50000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації. Сума оголошеної цінності не повинна перевищувати 5000 доларів США.

Вивезення за межі України іноземної валюти, банківських металів та ввезення в Україну іноземної валюти, бланків дорожніх чеків і банківських металів уповноваженими банками дозволяється тільки на підставі індивідуальної ліцензії та спеціального дозволу Національного банку.

Індивідуальні ліцензії на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів і ввезення в Україну валюти України, а також спеціальні дозволи на ввезення (пересилання) в Україну іноземної валюти, платіжних документів юридичними особами-резидентами (крім уповноважених банків України) через підзвітну фізичну особу, якщо сума перевищує встановлені норми, але не перевищує 25000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком, видають територіальні управління Національного банку.

Якщо сума іноземної валюти, що переміщується через митний кордон України юридичними особами-резидентами (крім уповноважених банків України) через підзвітну фізичну особу, перевищує 25000 доларів США, то зазначені індивідуальні ліцензії та спеціальні дозволи видає Департамент валютного контролю та ліцензування Національного банку.

Валютний контроль здійснюється органами валютного контролю. В Україні такими органами є НБУ й Уряд України. Агентами валютного контролю виступають організації, які відповідно до діючого законодавства можуть здійснювати функції валютного контролю. Це Державна податкова адміністрація, митні органи, прокуратура, СБУ, МВС, ДКРСУ й інші органи.

Результатом функціонування національної валютної системи, валютної політики, що проводиться державою, а також економічного й соціально-політичного розвитку країни в цілому є платіжний баланс країни. Це співвідношення платежів, здійснених країною за рубіж, з надходженнями, отриманими через кордон за певний період часу (місяць, квартал, рік). Складається платіжний баланс із поточних операцій і балансу руху капіталів. Баланс за поточними операціями складається з таких частин:

– торговельний баланс – це співвідношення вартості експорту й імпорту товарів країни за певний період;

– платежі й надходження щодо транспортних послуг;

– платежі й надходження щодо страхування;

– платежі й надходження за комісійними операціями;

– платежі й надходження щодо туризму;

– платежі й надходження за відсотками і дивідендами щодо капітальних вкладень;

– платежі й надходження щодо ліцензування використання винаходів і патентів.

Баланс руху капіталів і кредитів містить у собі платежі й надходження за імпорт та експорт державного і приватного капіталу:

– прямі й портфельні інвестиції;

– внески в банках;

– комерційні кредити;

– спеціальні фінансові операції.

При поліпшенні платіжного балансу курс валюти підвищується, а при погіршенні, тобто дефіцитності, відповідно падає, оскільки на валюту скорочується попит.