Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Ткаченко С.А.)

Тема 17 банківське та небанківське кредитування

17.1. Кредит як економічна категорія й форма руху позикового капіталу.

17.2. Банківське кредитування.

17.3 Небанківське кредитування.