Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Ткаченко С.А.)

Тема 13 фінансування основних фондів

13.1. Джерела й порядок фінансування капітальних вкладень і ремонту основних фондів.

13.2. Нематеріальні й інші необоротні активи підприємства.

13.3. Фінансові вкладення.