Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Ткаченко С.А.)

Тема 6 доход на підприємстві. виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

6.1. Поняття й види доходів на підприємстві.

6.2. Планування виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

6.3. Система визначення цін на промислову продукцію в Україні.