Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Ткаченко С.А.)

4.3. розрахунки підприємства готівкою. розрахунково-платіжна дисципліна

Підприємства усіх форм власності мають право здійснювати розрахунки між собою, а також з фізичними особами як у безготівковій, так і в готівковій формі. Такі розрахунки можуть здійснюватися як за рахунок коштів, отриманих у банку, так і за рахунок виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, що надійшла в каси підприємства.

З каси банку готівка національної валюти видається за такими видатковими документами:

– за грошовими чеками – юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, а також підприємцям;

– за заявою на видачу готівки – фізичним особам з поточних, вкладних (депозитних) рахунків та фізичним і юридичним особам переказ без відкриття рахунку (з поданням юридичною особою довіреності на уповноважену особу) за операціями з клієнтами (видача кредиту тощо);

– за документом на отримання переказу готівкою в національній валюті, установленим відповідною платіжною системою, – фізичним і юридичним особам (з поданням юридичною особою довіреності на уповноважену особу);

– за видатковим касовим ордером – працівникам банку за внутрішньобанківськими операціями.

Для одержання грошової чекової книжки клієнт заповнює заяву про видачу чекової книжки в одному примірнику, на якій після відповідної перевірки проставляється дозвільний напис уповноваженого працівника банку.

Працівник банку до видачі клієнту грошової чекової книжки заповнює на кожному чеку належні реквізити (найменування та код банку, номер його поточного рахунку, найменування юридичної особи) і реєструє їх номери в порядку, визначеному банком.

Порядок ведення касових операцій і розрахунків готівкою регламентується законодавством і НБУ.

В даний час підприємства зобов’язані дотримувати наступних вимог при розрахунках готівкою:

– не перевищувати встановлених лімітів залишків готівки в касах підприємства;

– всю готівкову виручку, що надійшла за день, здавати на рахунок в установу банку, за винятком суми витраченої на виплату заробітної плати, сплату податків у бюджет, командировочні витрати й інші нестатки;

– кошти, отримані в банках, використовувати за їх цільовим призначенням;

– не перевищувати законодавчо встановленої межі для використання готівки при розрахунках з юридичними і фізичними особами – 10000 гривень протягом одного дня на одну особу.

Ліміти залишків готівки в касі встановлюють підприємствам обслуговуючі банки, виходячи з особливостей режиму і специфіки їхньої роботи, касових оборотів.

Касові операції у сфері торгівлі, суспільного харчування і послуг здійснюються з застосуванням електронно-касових апаратів (ЕККА) і товарно-касових книг, за винятком окремих видів малого підприємництва. Крім того, підприємства, що здійснюють такі операції, зобов’язані вести спеціальний облік із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Контроль дотримання порядку ведення касових операцій і розрахунків готівкою здійснюють банки, податкові служби й інші державні контролюючі органи. За порушення встановленого порядку підприємства і посадові особи несуть відповідальність у вигляді штрафних санкцій.

Крім касової дисципліни, підприємства зобов’язані додержуватись розрахунково-платіжної дисципліни. Розрахункова дисципліна передбачає зобов’язання суб’єктів господарювання дотримуватись встановлених правил проведення розрахункових операцій. Вона базується на дотриманні основних принципів здійснення грошових розрахунків. Платіжна дисципліна передбачає здійснення підприємствами платежів по фінансових зобов’язаннях у повному обсязі й у встановлений термін. Забезпечення розрахунково-платіжної дисципліни залежить від фінансового стану підприємства й одночасно впливає на його фінансовий стан. За порушення підприємствами розрахунково-платіжної дисципліни до них застосовують різні види санкцій, зокрема:

– договірні санкції спрямовані на забезпечення повного і безумовного виконання господарських договорів і застосовуються у вигляді сплати неустойки, що обчислюється у відсотках до суми невиконаного зобов’язання;

– банківські (кредитні) санкції застосовуються до підприємств за порушення ними кредитної дисципліни, за незадовільний стан обліку і звітності, нецільове використання кредиту, несвоєчасне його повернення;

– фінансові санкції застосовуються при порушенні підприємствами фінансової дисципліни державними органами, податковими адміністраціями відповідно до податкового законодавства України.

Дієвість санкцій залежить від ряду обставин:

– від визначення джерела сплати штрафів, тобто прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (чистий прибуток);

– від установлення розміру суми штрафів, що повинна бути достатньою для посилення відповідальності підприємств, але не надмірною, за наявності чіткого переліку порушень, за які стягуються штрафи;

– від обов’язковості застосування штрафних санкцій.

До посадових осіб підприємств, винних у здійсненні порушень, застосовуються заходи адміністративного стягнення у вигляді адміністративного штрафу, конфіскації предмета, грошей, отриманих унаслідок здійснення порушення, виправних робіт, адміністративного арешту, попередження.

Крім того, винні посадові особи в окремих випадках можуть нести кримінальну відповідальність.