Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Ткаченко С.А.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Тема 1 сутність фінансів. Їхні функції та роль
Читать: 1.1. сутність фінансів
Читать: 1.2. функції фінансів
Читать: 1.3. роль фінансів у суспільному відтворювальному процесі
Читать:  тема 2 фінансова політика й фінансова система
Читать: 2.1. фінансова політика й фінансовий механізм
Читать: 2.2. фінансова система україни
Читать: Тема 3 фінансові ресурси підприємства. організація фінансової роботи
Читать: 3.1. фінансові ресурси підприємства, особливості їхнього формування і використання в умовах ринкових відносин
Читать: 3.2. фінансові служби підприємства, їхні структура, завдання і функції
Читать: 3.3. контрольно-аналітична і оперативна робота фінансових служб
Читать: Тема 4 грошові розрахунки підприємств
Читать: 4.1. сутність грошових розрахунків підприємств. принципи безготівкових розрахунків
Читать: 4.2. організація роботи підприємства за безготівковими розрахунками
Читать: 4.3. розрахунки підприємства готівкою. розрахунково-платіжна дисципліна
Читать: Тема 5 витрати на виробництво й реалізацію продукції
Читать: 5.1.  склад, структура й класифікація витрат
Читать: 5.2. планування витрат на виробництво й реалізацію продукції
Читать: 5.3. фінансовий контроль витрат на виробництво й реалізацію продукції
Читать: Тема 6 доход на підприємстві. виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг
Читать: 6.1. поняття й види доходів на підприємстві
Читать: 6.2. планування виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг
Читать: 6.3. система визначення цін на промислову продукцію в україні
Читать: Тема 7 прибуток. його формування, планування й розподіл
Читать: 7.1. значення прибутку на підприємстві. формування валового прибутку
Читать: 7.2. методи планування прибутку
Читать: 7.3. показники рентабельності. розподіл прибутку
Читать: Тема 8 основи оподаткування в україні
Читать: 8.1. сутність оподаткування підприємств і податкова система україни
Читать: 8.2. митні платежі
Читать: 8.3. спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва
Читать: Тема 9 фінансові аспекти формування оборотних активів підприємства
Читать: 9.1. сутність, склад і структура оборотних активів підприємства
Читать: 9.2. основи організації оборотних активів підприємства
Читать: 9.3. джерела формування оборотних активів
Читать: Тема 10 визначення потреби підприємства в оборотних активах
Читать: 10.1. необхідність визначення потреби в оборотних активах
Читать: 10.2. методи визначення потреби в оборотних активах
Читать: Тема 11 оцінка стану й ефективності використання оборотних активів
Читать: 11.1. показники стану оборотних активів
Читать: 11.2. оцінка ефективності використання оборотних активів
Читать: 11.3. вплив розміщення оборотних активів на фінансовий стан підприємства
Читать: Тема 12 основні засоби, методи їхньої оцінки, амортизація
Читать: 12.1. сутність відтворення основних засобів
Читать: 12.2. показники забезпечення, стану й використання основних фондів
Читать: 12.3. методи оцінки й амортизації основних фондів
Читать: Тема 13 фінансування основних фондів
Читать: 13.1. джерела й порядок фінансування капітальних вкладень і ремонту основних фондів
Читать: 13.2. нематеріальні й інші необоротні активи підприємства
Читать: 13.3. фінансові вкладення
Читать: Тема 14 оцінка фінансового стану підприємства
Читать: 14.1. необхідність і значення оцінки фінансового стану підприємства
Читать: 14.2. показники фінансового стану підприємства
Читать: Тема 15 фінансове планування на підприємстві
Читать: 15.1. методи фінансового планування
Читать: 15.2. поточне фінансове планування на підприємстві
Читать: 15.3. оперативне фінансове планування
Читать: Тема 16 фінансова криза на підприємстві. фінансова санація й банкрутство
Читать: 16.1. фінансова криза на підприємстві. Її симптоми й фактори
Читать: 16.2.  економічний зміст, порядок проведення й фінансові джерела санації підприємства
Читать: 16.3. фінансове забезпечення ліквідаційних процедур при банкрутстві підприємства
Читать: Тема 17 банківське та небанківське кредитування
Читать: 17.1. кредит як економічна категорія й форма руху позикового капіталу
Читать: 17.2. банківське кредитування
Читать: 17.3. небанківське кредитування
Читать: Тема 18 фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин
Читать: 18.1. міжнародні валютно-розрахункові відносини
Читать: 18.2. світова валютна система
Читать: 18.3. валютні ринки
Читать: Блок самостійної підготовки
Читать: Термінологічний словник
Читать: Список рекомендованої літератури