Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень - Навчальний посібник (Базилюк А. В., Малишкін О. І.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: РоздІл 1. види автотранспортних послуг, органІзацІя та лІцензування автоперевезень
Читать: 1.1. види автотранспортних  послуг
Читать: 1.2. організація пасажирських автоперевезень
Читать: 1.3. ліцензування автотранспортних  послуг та їхній облік
Читать: РоздІл 2. облІк основних засобІв та рухомого складу
Читать: 2.1. документальне оформлення державної реєстрації транспортних засобів
Читать: 2.2. податки і збори під час реєстрації транспортних засобів
Читать: 2.3. облік придбання автотранспортних  засобів
Читать: 2.4. облік вибуття автомобіля з підприємства
Читать: 2.5. відображення транспортних засобів у реєстрах обліку та формах звітності
Читать: 2.6. розрахунок та облік амортизації автотранспортних  засобів
Читать: РоздІл 3. облІк палива І мастильних матерІалІв
Читать: 3.1. придбання паливо-мастильних  матеріалів
Читать: 3.2. списання паливо-мастильних  матеріалів
Читать: 3.3. податковий облік паливо-мастильних  матеріалів
Читать: РоздІл 4. облІк запасних частин
Читать: 4.1. первинний облік придбання та списання запчастин
Читать: 4.2. відображення результатів ліквідації запчастин
Читать: 4.3. облік шин та акумуляторів
Читать: 4.4. відображення операцій у реєстрах обліку та формах звітності
Читать: 4.5. податковий облік запчастин
Читать: РоздІл 5. облІк технІчного обслуговування, ремонтІв І модернІзацІй автомобІлІв
Читать: 5.1. види техобслуговування  та склад витрат
Читать: 5.2. первинний та аналітичний облік робіт
Читать: 5.3. синтетичний облік і звітність
Читать: 5.4. податковий облік ремонту та поліпшень транспортних засобів
Читать: РоздІл 6. оплата працІ водІЇв та ЇЇ облІк
Читать: 6.1. нормативна база обліку
Читать: 6.2. склад оплати праці водіїв
Читать: 6.3. графіки робочого часу та первинний облік
Читать: 6.4. фінансовий облік та звітність
Читать: 6.5. податковий облік оплати праці
Читать: РоздІл 7. облІк витрат дІяльностІ та калькуляцІя автоперевезень
Читать: 7.1. завдання та варіанти обліку витрат
Читать: 7.2. групування витрат за статтями та елементами
Читать: 7.3. реєстри та методика фінансового обліку витрат
Читать: 7.4. одиниці та методи калькулювання автопослуг
Читать: 7.5. варіанти розрахунку собівартості, її зв’язок із ціною послуг
Читать: 7.6. методика розподілу загальновиробничих  витрат
Читать: 7.7. калькуляція пасажирських перевезень позамовним методом
Читать: 7.8. порядок розрахунку та застосування тарифів на автоперевезення
Читать: 7.9. відображення витрат у формах фінансової звітності
Читать: 7.10. податковий облік витрат діяльності підприємства
Читать: РоздІл 8. облІк доходІв
Читать: 8. 1. загальні положення бухгалтерського (фінансового)
Читать: 8.2. договірні відносини перевізника й замовника та їхній вплив на методику обліку доходів
Читать: 8.3. первинний облік доходів автостанції
Читать: 8.4. аналітичний і синтетичний облік доходів у повіреного (автостанції)
Читать: 8.5. облік доходів у довірителя (перевізника) при перевезеннях територією україни
Читать: 8.6. особливості обліку доходів та оподаткування міжнародних пасажирських перевезень
Читать: 8.7. первинний та аналітичний облік вантажних перевезень
Читать: 8.8. особливості обліку доходів та оподаткування міжнародних вантажних перевезень
Читать: 8.9. відображення доходів у формах фінансової звітності
Читать: 8.10. податковий облік доходів
Читать: РоздІл 9. облІк бюджетних дотацІй на транспортнІ послуги
Читать: 9.1. порядок розрахунку дотацій
Читать: 9.2. синтетичний та аналітичний облік дотацій
Читать: 9.3. особливості податкового обліку дотацій
Читать: 9.4. відображення дотацій у формах звітності
Читать: РоздІл 10. звІтнІсть з автопослуг
Читать: 10.1. склад звітності
Читать: 10.2. специфічні показники статистичної та відомчої звітності
Читать: 10.3. специфічні показники фінансової звітності
Читать: ЛІтература
Читать: Додатки