Фінансове право України - Навчальний посібник (Костенко Ю. О.)

Тема 2. фінансове право як галузь права

Мета вивчення: визначити предмет і методи фінансового права, оха- рактеризувати його систему, джерела; з’ясувати особливості фінансових правовідносин, їх суб’єктний склад.