Фінансове право України - Навчальний посібник (Костенко Ю. О.)

РоздІл 1. основний змІст навчальноЇ дисциплІни модуль 1. загальнІ положення фІнансового права. фІнансовий контроль тема 1. поняття фінансів. фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування

Мета вивчення: зрозуміти сутність та методи фінансової діяльності держави; засвоїти складові елементи фінансової системи України; з’ясувати систему органів, що здійснюють фінансову діяльність в Україні.