Фінансове право України - Навчальний посібник (Костенко Ю. О.)

Модуль 4. правовІ основи грошово-кредитноЇ дІяльностІ в украЇнІ тема 10. фінансово-правове регулювання банківської діяльності та грошового обігу

Мета вивчення: зрозуміти сутність банку та його роль у сучасній економіці; засвоїти основні засади організаційно-правового забезпечення діяльності НБУ, ознайомитись  з його основними функціями; з’ясувати міс- це і роль комерційних банків у банківський системі України, засвоїти поря- док їх створення, реєстрації, отримання ліцензії на здійснення банківських операцій; засвоїти сутність грошово-кредитної політики, виділити складові грошового обігу та правові форми розрахунків.