Фінансове право України - Навчальний посібник (Костенко Ю. О.)

Тема 8. правові основи загальнообов’язкового державного страхування

Мета вивчення: зрозуміти особливості фінансово-правового регулю- вання інституту страхування, зміст загальнообов’язкового державного стра- хування, його видів.