Фінансове право України - Навчальний посібник (Костенко Ю. О.)

Тема 5. бюджетний процес

Мета вивчення: засвоїти стадії бюджетного процесу, їх зміст; охара-

ктеризувати учасників бюджетного процесу.