Фінансове право України - Навчальний посібник (Костенко Ю. О.)

Модуль 2. бюджетна система украЇни. бюджетний процес тема 4. поняття бюджету. бюджетна система україни

Мета вивчення: зрозуміти сутність бюджету та його роль у функціо- нуванні держави та органів місцевого самоврядування; засвоїти складові елементи  бюджетної  системи  України;  з’ясувати  особливості  міжбюджет- них відносин; визначити предмет та метод бюджетного права, особливості бюджетно-правових  відносин.