Фінансове право України - Навчальний посібник (Костенко Ю. О.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Умовні позначення та скорочення
Читать: Передмова
Читать: РоздІл 1. основний змІст навчальноЇ дисциплІни модуль 1. загальнІ положення фІнансового права. фІнансовий контроль тема 1. поняття фінансів. фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування
Читать: 1.1. поняття фінансів. фінансова система україни
Читать: 1.2. фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування: поняття та методи здійснення
Читать: Тема 2. фінансове право як галузь права
Читать: 2.1. поняття та зміст фінансового права
Читать: Тема 3. правове регулювання фінансового контролю
Читать: 3.1. поняття та види фінансового контролю
Читать: 3.2. методи фінансового контролю
Читать: 3.3. незалежний фінансовий контроль
Читать: Модуль 2. бюджетна система украЇни. бюджетний процес тема 4. поняття бюджету. бюджетна система україни
Читать: 4.1. поняття бюджету та бюджетної системи україни
Читать: 4.2. бюджетне право
Читать: Тема 5. бюджетний процес
Читать: 5.1. поняття та зміст бюджетного процесу його учасники
Читать: 5.2. учасники бюджетного процесу
Читать: Модуль 3. правове регулювання державних та мІсцевих доходІв І видаткІв тема 6. правові основи оподаткування в україні
Читать: 6.1. поняття державних доходів
Читать: 6.2. податкова система україни
Читать: 6.3. класифікація та функції податків
Читать: 6.4. особливості податкового права як інституту фінансового права
Читать: Тема 7. правовий режим державного кредиту та державного боргу
Читать: 7.1. поняття державного кредиту
Читать: 7.2. поняття державного боргу. форми державного боргу
Читать: 7.3. правовий режим державних цінних паперів
Читать: Тема 8. правові основи загальнообов’язкового державного страхування
Читать: 8.1. поняття обов’язкового державного страхування
Читать: 8.2. класифікація страхування
Читать: Тема 9. правове регулювання державних та місцевих видатків
Читать: 9.1. поняття та види державних і місцевих видатків
Читать: 9.2. поняття кошторисно-бюджетного фінансування
Читать: Модуль 4. правовІ основи грошово-кредитноЇ дІяльностІ в украЇнІ тема 10. фінансово-правове регулювання банківської діяльності та грошового обігу
Читать: 10.1. банківська система україни та роль у ній нбу
Читать: 10.2. форми регулювання банківської діяльності
Читать: 10.3. правове регулювання грошового обігу в україні
Читать: Тема 11. правові основи валютного регулювання та контролю
Читать: 11.1. поняття «валюти» та «валютних цінностей»
Читать: 11.2. поняття та зміст валютного регулювання
Читать: 11.3. правові засади валютного контролю в україні
Читать: РоздІл 2. схеми до вивчення тем курсу «фІнансове право украЇни» модуль 1. загальні положення фінансового права. фінансовий контроль
Читать: РоздІл 3. методичнІ рекомендацІЇ до самостІйноЇ роботи студентІв
Читать: Модуль 1. загальнІ положення фІнансового права. фІнансовий контроль
Читать: Модуль 2. бюджетна система украЇни. бюджетний процес
Читать: Модуль 3. правове регулювання державних та мІсцевих доходІв І видаткІв
Читать: Модуль 4. правовІ основи грошово- кредитноЇ дІяльностІ в украЇнІ
Читать: ЛІтература