Експериментальна психологія в схемах і таблицях - Навчальний посібник (Горбунова В.В.)

Передмова

Експериментальна психологія є однією із найцікавіших і водно- час найскладніших для розуміння галузей психологічної науки. Воло- діння нормативами експериментальної психології забезпечує дослід- нику орієнтування у методології та методах вивчення психічного. Саме тому курс «Експериментальна психологія» є одним із базових у підготовці психологів і входить до переліку дисциплін, встановлених державними стандартами для підготовки фахівців-психологів.

Основна мета навчального посібника — у максимально стислому та структурованому вигляді подати студентам основи теорії та практи- ки психологічного експерименту, так би мовити «розкласти все по поличкам».

Представлений у посібнику матеріал охоплює усі основні теми та розділи курсу «Експериментальна психологія», структура посібни- ка зумовлена логікою викладання курсу: від методологічних основ до методів, планів і експериментальних процедур, особливостей пред- ставлення отриманих результатів. До кожної теми додані ілюстратив- ні приклади, в тому числі і описи класичних та маловідомих психоло- гічних експериментів. Ступінь засвоєння матеріалу можна перевірити за допомогою тестових завдань.

Ідея викласти експериментальну психологію у схемах та таблицях з’явилася внаслідок тривалого практичного застосування різних спосо- бів викладання лекційного курсу. Вільний виклад матеріалу зручний для лектора, проте, у результаті студенти не мають так званого «каркасу знань» і вимушені самі його будувати. На жаль, міцна будівля із гарним фундаментом є скоріше виключенням, ніж правилом, частіше маємо переплутані поверхи не пов’язані жодними сходами, до того ж протікає крівля. Використання ж опорних схем та таблиць у якості супроводу до лекційного матеріалу дозволяє не лише структурувати матеріал, а й викладати його ієрархічно, із збереженням усіх взаємозв’язків.

 

Варто зазначити, що будь-яка схема завжди спрощує реальну складність матеріалу, але водночас спрощує і його сприймання та ро- зуміння. Оскільки в жодну схему не можна вкласти повне уявлення про тему, то під кожною із запропонованих схем та таблиць ви мо- жете знайти посилання на джерело, аналіз якого дозволить повно та глибоко проникнути у сутність матеріалу.

Бажаю успіху при вивченні експериментальної психології, пла- нуванні та проведенні власних експериментальних досліджень!

Хочу висловити подяку всім, хто надихав, підтримував та допомагав мені у цій роботі. Моїм колегам — співробітникам кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка за ту атмосферу добра і підтримки, у якій хочеться рости і допомагати іншим; людині, яка створила і підтримує цю атмосферу — Музиці Олександру Леонідовичу, завідувачу кафедри. Студентам соці- ально-психологічного факультету, тим, яких я вважаю найкращими — за бажання працювати для них, іншим — за стимуляцію професійної впер- тості. Віталію Олександровичу Климчуку — за те, що він завжди поряд.