Експериментальна психологія в схемах і таблицях - Навчальний посібник (Горбунова В.В.)

АнотацІя

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Горбунова В. В.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ В СХЕМАХ І ТАБЛИЦЯХ

Кредитно-модульна система організації навчального процесу

Навчальний посібник

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ – 2007

УДК 159.9.072

Г49

Рецензенти:

М. М. Заброцький, завідувач кафедри педагогіки та психології

Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, професор

І. О. Котик, завідувач кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, кандидат психологічних наук, доцент

Є. Г. Староконь, доцент кафедри гуманітарних наук

Житомирського війскового інституту радіоелектроніки, кандидат психологічних наук, доцент

Горбунова В.В.

Г49 Експериментальна психологія в схемах і таблицях:

Навчальний посібник. — К.: «ВД «Професіонал», 2007. — 208 с.

ISBN   978-966-370-067-0

Матеріал, який представлено у посібнику, охоплює усі основні теми та розділи курсу «Експериментальна психологія», структура посібника продиктована логікою викладання курсу: від методологічних основ до методів, планів і експеримен- тальних процедур, особливостей представлення отриманих результатів. Весь матеріал представлено у зручних для сприймання схемах та таблицях. До кожної теми додані ілюстративні приклади, в тому числі і описи класичних та маловідомих психологічних експериментів. Посібник стане у нагоді студентам гуманітарних спеціальностей, аспірантам, викладачам та усім зацікавленим.

УДК 159.9.072

© В. В. Горбунова, 2007

ISBN   978-966-370-067-0     © «ВД «Професіонал», 2007