Експериментальна психологія в схемах і таблицях - Навчальний посібник (Горбунова В.В.)

Модуль 3 планування та проведення психологІчних експериментІв