Експериментальна психологія в схемах і таблицях - Навчальний посібник (Горбунова В.В.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: До проблеми викладання курсу  «експериментальна психологІя»
Читать: Модуль 1 вступ до наукового дослІдження
Читать: 1.1. експериментальна  психологія  у системі наукового знання
Читать: 1.2. методологія науки. принципи наукового мислення
Читать: 1.3. структура наукового дослідження
Читать: 1.4. експериментальна  взаємодія. етика психологічних  досліджень
Читать: Модуль 2 емпІричнІ методи психологІчного дослІдження
Читать: 2.1. неекспериментальні методи дослідницької роботи
Читать: 2.2. експеримент як метод психологічного дослідження
Читать: 2.3. галузеві експерименти в психології
Читать: Модуль 3 планування та проведення психологІчних експериментІв
Читать: 3.1. стратегії та плани експериментального дослідження
Читать: 3.2. дослідницька програма в експерименті
Читать: Модуль 4 аналІз та представлення результатІв психологІчних експериментІв
Читать: 4.1. аналіз та інтерпретація результатів експериментів
Читать: 4.2. представлення  результатів експериментів
Читать: Додатки