Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства - Навчальний посібник (Софіщенко І.Я.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: РоздІл i. економіко3організаційні засади фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства
Читать: 1.1. характеристика організаційно3структурних зв’язків системи фінансування зовнішньоторговельних операцій підприємства
Читать: 1.2. особливості застосування в україні інструментів фінансування зовнішньої торгівлі
Читать: 1.3. Інституційна структура системи фінансування зовнішньої торгівлі в україні
Читать: 1.4. система державного фінансування зовнішньої торгівлі та перспективи її розвитку
Читать: РоздІл ii. механізми фінансування зовнішньоторговельних операцій
Читать: 2.1. комерційний кредит у зовнішній торгівлі
Читать: 2.2. внутрішньофірмове фінансування зовнішньоторговельної діяльності
Читать: 2.3. умови та форми фінансування зовнішньої торгівлі банками
Читать: 2.4. факторинг та форфейтинг у фінансуванні зовнішньої торгівлі
Читать: 2.5. лізинг у фінансуванні зовнішньої торгівлі
Читать: ЗадачІ задача № 1
Читать: Задача №  2
Читать: Додатки додаток 1
Читать: Додаток 2
Читать: Додаток 3
Читать: Додаток 4
Читать: Додаток 5
Читать: ЛІтература