Фінанси - Навчальний посібник (Вдовенко Л. О., Сушко Н. М., Фаюра Н. Д.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Тема 1. економІчна природа І призначення фІнансІв
Читать: Тема 2. фІнансова система
Читать: Тема 3. фІнансова полІтика І механІзм ЇЇ реалІзацІЇ
Читать: Тема 4. бюджет І бюджетна система
Читать: Тема 5. державний кредит І державний борг
Читать: Тема 6. фІнансовий ринок
Читать: Тема 7. мІсцевІ фІнанси
Читать: Список рекомендованоЇ лІтератури
Читать: ТермІнологІчний словник
Читать: Додатки