Фінанси підприємств - Навчальний посібник (М. М. Бердар)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: 1.1.  фінанси підприємств у загальній системі фінансів, їх сутність
Читать: 1.2.  функції фінансів підприємств та їх характеристика
Читать: 1.3.  фінансові ресурси підприємств
Читать: 1.4.  фінансові відносини та фінансова діяльність підприємств
Читать: 1.5.  фінансова робота  на підприємствах її зміст, завдання та організація
Читать: 1.6.  управління фінансами підприємств
Читать: 2.1. грошові розрахунки в діяльності підприємства та їх організація
Читать: 2.2.  готівкові і безготівкові операції та розрахунки
Читать: 2.3. види банківських рахунків та порядок їх відкриття
Читать: 2.4.  характеристика форми безготівкових розрахунків
Читать: 2.5.  економічна відповідальність
Читать: 3.1.  види грошових  надходжень
Читать: 3.2. доходи від операційної діяльності
Читать: 3.3. грошові надходження від фінансово-інвестиційної діяльності
Читать: 4.1. економічна сутність прибутку та його види
Читать: 4.2. фактори, що формують прибуток
Читать: 4.3. собівартість продукції
Читать: 4.4. використання прибутку
Читать: 4.5. сутність і методи обчислення рентабельності
Читать: 5.1. сутність оподаткування підприємств і податкова система
Читать: 5.2. пряме оподаткування підприємств
Читать: 5.3. непряме оподаткування підприємств
Читать: 5.4. місцеві податки  і збори
Читать: 6.1. оборотні активи:
Читать: 6.2. організація оборотних активів.
Читать: 6.3. нормування оборотних активів
Читать: 6.4. розрахунок нормативу оборотних активів економічним методом
Читать: 6.5. джерела формування оборотних активів
Читать: 6.6. показники стану і використання оборотних активів підприємств
Читать: 6.7. шляхи  підвищення ефективності використання оборотних активів
Читать: 7.1. необхідність і сутність кредитування підприємств
Читать: 7.2. банківське кредитування підприємств
Читать: 7.3. порядок надання банківського кредиту
Читать: 7.4. погашення банківського кредиту
Читать: 7.5. небанківське кредитування підприємств
Читать: 8.1. необоротні активи:
Читать: 8.2. відтворення необоротних активів підприємства
Читать: 8.3. амортизація основних засобів та методи її нарахування
Читать: 8.4. сутність і склад капітальних вкладень
Читать: 8.5. ремонт основних засобів та його фінансування
Читать: 8.6. оцінка  стану та використання необоротних активів підприємства
Читать: 9.1. фінансова стійкість  та фінансовий стан підприємства
Читать: 9.2. характеристика інформаційної бази щодо оцінки фінансового стану підприємства
Читать: 9.3. сутність та види фінансового аналізу.
Читать: 9.4. показники оцінки фінансового стану підприємства
Читать: 9.5. комплексна оцінка фінансового стану
Читать: 10.1. зміст, завдання та методи фінансового планування на підприємстві
Читать: 10.2. види фінансового планування та їх характеристика
Читать: 10.3. фінансовий план підприємства та порядок його складання
Читать: 10.4. оперативне фінансове планування
Читать: 10.5. фінансовий контроль на підприємстві
Читать: 11.1. фінансова криза  на підприємстві
Читать: 11.2. економічна сутність санації  підприємства
Читать: 11.3. санаційний аудит
Читать: 11.4. порядок проведення санації  підприємств
Читать: 11.5. реструктуризаційні зміни на підприємстві
Читать: 11.6. банкрутство та ліквідація підприємства
Читать: Список використаноЇ та рекомендованоЇ лІтератури