Філософія. Кредитно-модульний курс - Навчальний посібник (Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р. О.)

Тема 11. фІлософІя ІсторІЇ

План

1.  Предметне коло філософії історії.

2.  Проблема єдності і багатоманітності історичного процесу.