Філософія. Кредитно-модульний курс - Навчальний посібник (Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р. О.)

Тема 9. наука І методологІя наукового пІзнання

 

1.  Генеза  науки.

План

2.  Наукове пізнання, його специфіка й побудова.

3.  Методологія наукового пізнання.