Філософія. Кредитно-модульний курс - Навчальний посібник (Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р. О.)

Модуль ІІ. фІлософське розумІння свІту, людини та суспІльства