Філософія. Кредитно-модульний курс - Навчальний посібник (Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р. О.)

Тема 3. фІлософІя епохи вІдродження та нового часу

План

1.  Філософія епохи Відродження.

2.  Філософія Нового часу.