Банківські інновації - Навчальний посібник (Єгоричева С. Б.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: РоздІл 1. ІнновацІЇ та ІнновацІйний процес: основнІ категорІЇ, принципи та механІзми
Читать: 1.1. роль  інновацій в економіці: історія та сучасність
Читать: 1.2. сутність та загальна класифікація інновацій
Читать: 1.3. стадії інноваційного процесу
Читать: 1.4. ризики інноваційної діяльності
Читать: 1.7. проблеми мотивації  інноваційної діяльності
Читать: РоздІл 2. ІнновацІйний процес у банкІвськІй сферІ
Читать: 2.1. причини виникнення та сутність банківських інновацій
Читать: 2.2. класифікація банківських інновацій
Читать: 2.3. особливості інноваційної діяльності у банківській сфері
Читать: 2.4. Інноваційні стратегії комерційних банків
Читать: 2.5. оцінка  ефективності розробки банківських інновацій
Читать: РоздІл 3. розробка та впровадження нових банкІвських продуктІв І послуг
Читать: 3.1. сутність та механізм банківського інжинірингу
Читать: 3.2. Інноваційна діяльність банків у сфері залучення коштів клієнтів
Читать: 3.3. кеш – менеджмент як інноваційна послуга для корпоративних клієнтів
Читать: 3.4. Інновації у сфері банківського кредитування
Читать: 3.5. private banking та напрямки його розвитку
Читать: 3.6. перспективні сфери інноваційної діяльності банків
Читать: РоздІл 4. ІнновацІйнІ Інструменти фІнансових ринкІв
Читать: 4.1. сутність фінансових інновацій та процес  їх створення
Читать: 4.2. похідні фінансові інструменти та їх застосування у сучасній  економіці
Читать: 4.3. фінансові інновації  на ринках  боргових та дольових цінних паперів
Читать: РоздІл 6. ІнновацІЇ у банкІвському менеджментІ та маркетингу
Читать: 6.1. розвиток організаційних структур комерційних банків
Читать: 6.2. процесний підхід та реінжиніринг банківських бізнес-процесів
Читать: 6.3. Інновації у каналах продажу банківських послуг
Читать: 6.4. сучасні  методи побудови взаємовідносин комерційних банків з клієнтами
Читать: 6.5. новації у комунікаційній політиці комерційних банків
Читать: Список рекомендованих джерел