Психологічна експертиза - Навчальний посібник (Землянська О.В.)

Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Вступ
Читать: РоздІл 1.судово-психологІчна експертиза особистостІ в умовах слІдчоЇ дІяльностІ та судочинства
Читать: РоздІл 2 теоретичнІ та методологІчнІ проблеми судово-психологІчноЇ експертизи
Читать: РоздІл 3. методи дослІдження особистостІ у судово-психологІчнІй експертизІ
Читать: РоздІл 4. право як фактор регуляцІЇ поведІнки особистостІ
Читать: РоздІл 5. судово-психологІчна експертиза неповнолІтнІх обвинувачуваних
Читать: РоздІл 6. судово - психологІчна експертиза повнолІтнього обвинувачуваного
Читать: Висновки
Читать: Питання до залІку.
Читать: Список використаних джерел