Управління фінансовою санацією підприємства - Навчальний посібник

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Тема 1. фінансова санація підприємства: сутність, економічний зміст, порядок проведення
Читать: Тема 2. контролінг : сутність, завдання, методи та роль у санації підприємств
Читать: Тема 3. санаційний аудит
Читать: Тема 4. cанація балансу
Читать: Тема 5. фінансові джерела санації підприємства
Читать: Тема 6. реструктуризація підприємства
Читать: Тема 7. економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємств
Читать: Тема 9. форми, правила та умови фінансування санації підприємств
Читать: Тема 10. оцінювання вартості майна підприємства
Читать: Тема 11. державна фінансова підтримка санації підприємств
Читать: Ключові слова