Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій - Монографія (Кузьмінський Ю. А.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: РоздІл 1
Читать: 1.1. еволюція механізації та автоматизації обліку
Читать: 1.2. Інформація — основа побудови автоматизованої системи оперативного обліку та контролю
Читать: 1.3. основні завдання та організаційні підходи щодо створення автоматизованої системи оперативного обліку і контролю міжнародних економічних операцій
Читать: 1.4. технологія відображення облікової інформації в умовах застосування автоматизованої системи
Читать: РоздІл 2
Читать: 2.1. загальні принципи роботи автоматизованої системи
Читать: 2.2. робота з програмою в режимі «довідник»
Читать: 2.3. робота з програмою в режимі «уведення початкових даних»
Читать: 2.4. робота з програмою в режимі «уведення проміжних даних»
Читать: 2.5. робота з програмою в режимі «уведення контрольних даних»
Читать: 2.6. робота з програмою в режимі «база даних контрагентів»
Читать: 2.7. робота з програмою в режимі «база даних запасів, товарно-матеріальних цінностей, прав»
Читать: 2.8. робота з програмою в режимі «оперативна звітність»
Читать: РоздІл 3
Читать: 3.1. методологія оперативного обліку міжнародних економічних операцій
Читать: 3.2. оперативний облік за операціями з експорту
Читать: 3.3. оперативний облік за операціями з імпорту
Читать: 3.4. оперативний облік за бартерними (товарообмінними) операціями
Читать: 3.5. оперативний облік за операціями з іноземною давальницькою сировиною
Читать: 3.6. оперативний облік за операціями з давальницькою сировиною україни
Читать: 3.7. оперативний облік продовження термінів розрахунку за окремими видами міжнародних економічних операцій
Читать: РоздІл 4
Читать: 4.1. економічна сутність та методологія оперативного контролю
Читать: 4.2. оперативний контроль за операціями з експорту
Читать: 4.3. оперативний контроль за операціями з імпорту
Читать: 4.4. оперативний контроль за бартерними (товарообмінними) операціями
Читать: 4.5. оперативний контроль за операціями з давальницькою сировиною
Читать: Література