Міжнародні фінанси - Навчальний посібник (Петрашко Л. П.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Тема 1. система мІжнародних фІнансІв
Читать: Тема 2. еволюцІя свІтовоЇ валютноЇ системи
Читать: Тема 3. свІтовий фІнансовий ринок та його структура
Читать: Тема 4. валютнІ ринки та валютнІ операцІЇ
Читать: Тема 5. мІжнародний кредитний ринок
Читать: Тема 6. особливостІ функцІонування Євроринку
Читать: Тема 7. ринок мІжнародних ІнвестицІй
Читать: Тема 8. фІнанси транснацІональних корпорацІй (тнк)
Читать: Тема 9. мІжнароднІ розрахунки та платІжний баланс
Читать: Тема 10. регулювання мІжнародних валютно-фІнансових вІдносин