Бюджетно-податкова політика - Навчальний посібник (Куценко Т. Ф.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: 1. типова програма дисципліни
Читать: 2. навчально-методичне забезпечення дисципліни
Читать: Тема 1. бюджетно-податкова політика як складова фінансової політики держави
Читать: Тема 2. бюджетна стратегія і тактика
Читать: Тема 3. бюджетний механізм
Читать: Тема 4. податкова політика та механізм оподаткування
Читать: Тема 5. бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави
Читать: Тема 6. бюджетно-податкова політика: досвід зарубіжних країн
Читать: 3. плани семінарських занять
Читать: 4. Індивідуальні та групові комплексні завдання
Читать: Додатки
Читать: Додаток 1
Читать: Додаток 2