Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Навчальний посібник (Терещенко О. О.)

Розділ 2

Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм

Класифікація суб’єктів господарювання за правом власності та організаційно-правовою формою ведення бізнесу. Критерії прийнят­тя рішення про вибір правової форми організації бізнесу. Об’єд­нання підприємств.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи.

Особливості фінансової діяльності: приватних підприємств (ПП); товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ); акціонерних товариств (АТ); командитних, повних товариств; підприємств з іноземними інвестиціями. Специфіка фінансової діяльності кооперативів.

Фінансова діяльність державних та казенних підприємств.

Фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації. Договори кооперації з нерезидентами.