Податковий облік - Навчальний посібник (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)

1.2. законодавча, нормативна та інструктивна база податкового обліку

 

Основною      законодавчою,           нормативною            і           інструктивною          базою податкового обліку є:

1.  Декрет Кабінету Міністрів України  „Про місцеві податки і збори”, із  змінами  і  доповненнями, внесеними  Законами  України від  17 червня 1993 року N 3293-XII;

Закон України від 15 вересня 1995 р. N 329/95-ВР „Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби”, з наступними змінами і доповненнями;

Закон України від 18 лютого 1997 р. N 75/97-ВР „Про внесення змін до Закону України „Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів”, з наступними змінами і доповненнями;

2.  Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в

 

Україні” від 16.07.99р., з наступними змінами і доповненнями;

 

3. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування           прибутку   підприємств”   від    22.05.97   року   з наступними змінами і доповненнями.

4.  Закон України „Про фінансовий лізинг” від 11.12.03 р., №1381-ІV з наступними змінами і доповненнями;

5. Закон України „Про плату за землю” від 3.07.92р., з наступними змінами і доповненнями;

6.  Закон України „Про податок на  додану вартість” від  03.04.1997

 

року з наступними змінами і доповненнями.

 

7.  Закон України „Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.91 р.

 

№ 1201, з наступними змінами і доповненнями;

8. Закон   України   від   18   січня   2001   р.   N   2240-III   „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням    та     похованням”,    з     наступними    змінами    і доповненнями;

Закон України від 2 березня 2000 р. N 1533-III „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, з наступними змінами

і доповненнями;

 

9. Закон України від 21.11.00р. №2181 „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, з наступними змінами і доповненнями;

10.Закон України від 22.05.2003р. №889-ІV „Про податок з доходів фізичних осіб”, зі змінами.

Закон України від 23 вересня 1999 р. N 1105-XIV „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, з наступними змінами і доповненнями;

Закон України від 9 липня 2003 р. N 1058-IV „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, з наступними змінами і доповненнями;

11.Порядок ведення книги обліку доходів і витрат господарських операцій   суб’єктами   малого   підприємництва   –   юридичними особами,   що   застосовують   спрощену   систему   оподаткування, обліку та звітності, затверджений ДПАУ від 13.10.98 р. № 477, із змінами і доповненнями;

12.Порядок ведення книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), затверджений наказом ДПА України від 30.05.97 р. № 165, зі змінами і доповненнями

13.Порядок ведення книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), затверджений наказом ДПА України від 30.05.97 р. № 165, зі змінами і доповненнями.

14.Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом

 

ДПАУ від 30.05.1997р. №165, зі змінами і доповненнями;

 

15.Порядок заповнення та надання податкової декларації з ПДВ, затвердженим        наказом   ДПА   від   30.05.97   р.,   із   змінами   і доповненнями;

16.Указ  Президента  України  від  28.06.99р.  „Про  внесення  змін  до указу президента від 03.07.98 р. № 727 „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”, із змінами і доповненнями;

17.Указ Президента України від 7 серпня 1998 року № 857/98 "Про деякі зміни в оподаткуванні", із змінами і доповненнями;

18.Інші нормативні та інструктивні документи.