Податковий облік - Навчальний посібник (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)

5.7.облік розрахунків із соціальним страхуванням

 

До розрахунків із соціального страхування відносять розрахунки підприємства із соціального страхування на випадок безробіття, соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, народженням і похованням, соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Облік вищеназваних розрахунків регламентується відповідними Законами України, зокрема „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку  з  тимчасовою  втратою  працездатності  та  витратами,  зумовленими

народженням та похованням” від 18.01.2001р., з наступними змінами і доповненнями; „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000р., з наступними змінами і доповненнями.

У вищеназваних Законах зазначаються об’єкти, оподаткування, ставки, які, в основному, пов’язані з оплатою праці. До вищеназваних Законів видані відповідні Інструкції про порядок обчислення і сплати таких зборів.

У статті 2 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” наведені визначення термінів страхового стажу, страхового ризику, страхового випадку, тощо.

Страховий ризик - це обставина, внаслідок якої застрахована особа або члени її сім'ї можуть втратити тимчасово засоби існування та потребувати матеріального забезпечення або надання соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

Страховий випадок - подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи або членів її сім'ї на отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг за цим Законом;

Страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, і за який сплачено страхові внески;

Страхові  внески  -  відрахування  на  загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

У статті 7 цього Закону зазначено, що страховий стаж - це період (сума періодів), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, і сплачує або за неї сплачуються страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової

втрати  працездатності  в  порядку,  встановленому  законодавством.  До страхового стажу зараховуються періоди тимчасової втрати працездатності, перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та час перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також періоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх

видів.

 

Основними  видами  виплат  за  рахунок  коштів  по  соціальному страхуванню є виплати, пов’язані із тимчасовою втратою працездатності, з народженням дитини, на поховання, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких страхових випадків: тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві; необхідності догляду за хворою дитиною; необхідності догляду за хворим членом сім'ї; догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 16 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною; санаторно- курортного  лікування.  Умови  надання  допомоги  по  тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, визначаються Законом України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування".

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:

60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам,

 

які мають страховий стаж до п'яти років;

 

80 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам,

 

які мають страховий стаж від п'яти до восьми років;

 

100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам,

 

які мають страховий стаж понад вісім років;

100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, віднесеним до 1 - 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів.

Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження дитини. Виплата допомоги здійснюється одноразово у дев'ятикратному  розмірі  прожиткового  мінімуму  при  народженні  дитини, решта – протягом наступних 12 місяців у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України/

Допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім'ї, які перебували на її утриманні:

По даному виду внесків на соціальне страхування складається окремі розрахунки, які носять назву:

1)         Розрахункова   відомість   про   нарахування   і   перерахування страхових внесків   та витрачання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійні захворювання України (складаються наростаючим підсумком з початку року і подається робочим органом виконавчої дирекції фонду          соціального    страхування    від    нещасних    випадків щоквартально до 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня, 20 січня).

2)         Розрахункова   відомість   про   нарахування   і   перерахування страхових внесків до фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (складається наростаючим підсумком з початку року і подається центрам зайнятості щокварталу: 10.04, 10.07, 10.10, 15.01).

3)         Звіт    про    нараховані    внески    та    витрати,    пов’язані    з загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (складається наростаючим            підсумком    з     початку    року    і     подається щоквартально до органів фонду соціального страхування не пізніше 12 числа місяця наступного за звітним місяцем (додат. М, О, П).

Ставки внесків до соціальних фондів наведені в таблиці 5.2.