Податковий облік - Навчальний посібник (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)

5.6.облік розрахунків з пенсійним фондом

 

Облік розрахунків з Пенсійним фондом щодо збору на обов’язкове державне пенсійне страхування регламентується Законом України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26.06.97р., з наступними змінами і доповненнями.

Згідно з ст. 1 цього Закону платниками податку є:

 

1. суб’єкти    підприємницької    діяльності    (юридичні    особи) незалежно від форм власності, а також фізичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності,    які     використовують    працю робітників;

2.  філії, відокремлені підрозділи платників податків, зазначених в п.1, які не мають статусу юридичної особи і  розташоване на іншій території ніж основне підприємство;

3. фізичні особи -   суб’єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих робітників, а також адвокати, приватні     нотаріуси,    інші    особи,    які    не    є    суб’єктами підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу;

4. фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору, контракту та фізичні особи, які виконують роботи (послуги), згідно з цивільно-правовими договорами;

5.  юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купівлі-

 

продажу валют;

 

6. суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами, крім обручок, платини, дорогоцінного каміння;

7.  юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди та тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємця за законом;

8. підприємства, установи та фізичні особи, які придбавають нерухоме           майно   за   винятком   державних   підприємств,   які придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями міжнародних договорів;

9. підприємства,  установи,  фізичні  особи,  які  користуються послугами стільникового рухомого зв’язку, які надають послуги безплатно.

Відповідно до ст. 2 цього Закону України об’єктами оподаткування є :

 

¾ для платників збору, визначених п. 1 і п. 2 ст.1 цього Закону – фактичні витрати на оплату праці працівників, в які включаються витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, а також винагороди, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру.

¾  Для платників збору, визначених пунктами 1, 2 ст. 1 даного Закону, які мають найманих працівників, але не здійснюють витрат на оплату     праці,   об’єктом   оподаткування   є   сума   коштів,   що виплачується розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на кількість працівників такого платника збору, на зарплату яких здійснюється нарахування.

¾ Для платників збору, визначених пунктом 1,2 ст. 2 об’єктом оподаткування є також фактичні витрати на виплату і доставку пенсій    відповідно   до   ст.   13   Закону   України   „Про   пенсійне забезпечення” до досягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого ст. 12 цього Закону.

¾  Для платників збору, визначених пунктом 3 ст. 1 та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, визначених п. 1 ст. 1 цього Закону – сума оподатковуваного доходу (прибутку), яка обчислена в порядку визначеному Кабміном України;

¾  Для платників збору, визначених п. 4 ст. 1 цього Закону – сукупний оподатковуваний дохід, обчислений відповідно до законодавства України ;

¾  Для платників збору, визначених п. 5 – сума операцій з купівлі-

 

продажу валюти;

 

¾  При реалізації ювелірних виробів – вартість ювелірних виробів, які реалізовані.

Ставки відрахувань і  утримань в  Пенсійний фонд встановлені в  ст. 4

 

цього Закону. Розмір ставок залежить від об’єктів оподаткування.

 

Платники збору на обов’язкове державне пенсійне страхування протягом

 

20 календарних днів, наступних за останнім днем звітного (податкового) місяця складають „Розрахунок зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування”, який подається до місцевих органів Пенсійного фонду України. Цей розрахунок є своєрідною звітністю перед Пенсійним фондом.

Основними реквізитами цього звіту є:

 

- назва організації, її адреса, номер реєстрації;

 

- середньоспискова чисельність штатних працівників;

 

- сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець місяця;

 

- загальна сума нарахування фонду оплати паці;

 

- загальна сума виплат, на які нараховується збір за ставками 32,3\%, 4\% (для працюючих інвалідів, якщо їх є більше 50\%);

- нараховано всього збору за відповідними ставками 32,3\%, 4\%;

 

- одержаний фонд оплати праці за відповідними ставками 32,3\%, 4\%;

 

- загальна сума виплат, з яких утримується збір від 1 до 5\%;

 

- збір у розмірі 32,3\% з мінімальної заробітної плати;

 

- підлягає сплаті збору за додатковими ставками:

 

9 1,5\% від суми операції з купівлі-продажу валюти.;

 

9 операції з продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок),

 

платини і дорогоцінного каміння, 5\%;

 

9 операції з відчуження легкового автомобіля, 3\%;

9 операції  купівлі-продажу нерухомого майна  (крім  бюджетних організацій) – 1\%   від зазначеної вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу;

9 з послуг стільникового рухомого зв’язку, 6\%.

 

Сума зобов’язань зі слати збору, яка визначається в рядку 7 Розрахунку,

 

розшифровується в окремому розділі даного Розрахунку (додат. Н).

 

Ст. 4 цього Закону встановлені наступні обставини збору (нарахування):

 

- 32,3\% від об’єкта оподаткування, визначеного абзацами 1, 2 п. 1 ст. 2

 

цього Закону;

 

- для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою 4\% від об’єкта оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою  32,3\%  від  об’єкта  оподаткування  для  інших  працівників такого підприємства;

- 4\%  від  об’єкта  оподаткування  для  всіх  працівників  Всеукраїнських громадських організацій інвалідів( де кількість інвалідів становить не менше 50\% загальної чисельності працюючих.

Сума обов’язкових нарахувань за вище названими ставками є витратами підприємства і заробітної плати працівників не зменшує.

Ставки збору із виплат працівників (утримання):

 

- 1\% - при заробітній платі до 150 грн. (в т. ч. з податком з доходів з фізичних осіб);

- 2\% - при заробітній платі від 150 грн. до 4100 грн.

 

Для платників збору, що мають статус державного службовця, діють диференційовані ставки, а саме:

-           1\%-заробітна плата до 150 грн.;

 

-           2\% - від 151 до 250 грн.;

 

-           3\% - від 251 до 350 грн.;

 

-           4\% - від 351 до 500 грн.;

 

-           5\% - понад 501 грн..

Розрахунки зі збору на обов’язкове пенсійне страхування ведеться на окремому субрахунку №1 до рахунка 65. При проведенні відрахувань до Пенсійного фонду складаються наступні проведення:

Дт 23,91,92,93,94 Кт 651 – проведено обов’язкове нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на заробітну плату відповідних категорій працюючих;

Дт 97 Кт 651 – обов’язкові нарахування на заробітну плату робітників,

 

зв’язаних з ліквідацією і реалізацією необоротних активів;

 

Дт 99 Кт 651 - обов’язкові нарахування на заробітну плату робітників, які здійснюють ліквідацію стихійних лих, роботи з їх попередження;

Дт 47 Кт 651 - обов’язкові нарахування на заробітну плату робітників,

 

нараховану за рахунок резерву відпусток;

 

Дт 66 Кт 651 – проведено утримання на обов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду із заробітної плати працівників;

Дт 70 Кт 651 – проведені обов’язкові нарахування збору до Пенсійного фонду з продажної вартості ювелірних, тютюнових виробів (для виробників);

Дт 15 Кт 651 – на суму нарахованого збору в зв’язку з придбанням нерухомості;

Дт 651 Кт 31 – перерахунок коштів до Пенсійного фонду з названого збору.