Податковий облік - Навчальний посібник (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)

1.1.   суть податкового обліку і історія його виникнення

 

Податковий  облік  як  окремий  вид  господарського  обліку  бере  свій початок з 01.07.1997 р., в зв’язку з набранням чинності Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 року. Саме в цьому Законі вперше був використаний термін

„податковий облік” і описані правила ведення податкового обліку валових витрат, валових доходів і визначення прибутку до оподаткування. Крім вище названого закону поняття „податковий облік” зустрічається і в Законі „Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р., який набрав чинності 01.10.1997р.

Визначення терміну „податковий облік” в обох вищеназваних законах немає. Цей факт призвів до того, що серед науковців і практиків з бухгалтерського обліку України ведеться до сих пір дискусія відносно правомірності використання самого терміну „податковий облік”. Ряд економістів вважають, що замість терміну „податковий облік” повинен використовуватися термін „податкові розрахунки”, які є складовою бухгалтерського  обліку.  Окремі  вчені  вважають,  що  податковий  облік  є окремим  видом  бухгалтерського  обліку,  і,  оскільки  цей  термін використовується в законах України, він має право на юридичне існування.

До 1997 року не було суттєвих відмінностей у визначенні об’єктів оподаткування за даними бухгалтерського обліку і за даними податкового законодавства. Більшість економістів вважають, що податковий облік включає в себе облік розрахунків з бюджетом з ПДВ, податку на прибуток, єдиного податку, розрахунків з Пенсійним фондом та органами соціального страхування з  відповідних нарахувань та утримань із заробітної плати. В Законі України

„Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими  фондами”  Пенсійний  фонд  і   органи  соціального страхування віднесені до контролюючих органів, а розрахунки з ними за відповідними податками прирівняні до розрахунків з  бюджетом. Деякі інші

економісти вважають, що податковий облік включає в себе тільки облік розрахунків з бюджетом з податку на прибуток та ПДВ, оскільки саме з цих двох    податків   мають   місце   суттєві   розбіжності   у   визначенні   об’єктів оподаткування.