Податковий облік - Навчальний посібник (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)

5.3.облік розрахунків з бюджетом з податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 

Облік  розрахунків  з  бюджетом  з  податку  з  власників  транспортних засобів  та  інших  самохідних  машин  і  механізмів  регламентований однойменним Законом України від 11.12.1991р., з наступними змінами і доповненнями. У відповідності із ст. 1 цього Закону платниками податку є підприємства, установи, які є юридичними особами, а також громадяни України і нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні, згідно з чинним законодавством, власні транспортні засоби, котрі є об’єктом оподаткування. В ст. 2 наводиться повний перелік об’єктів оподаткування ,а також транспортні засоби, які не є об’єктом оподаткування:

- трактори (колісні), крім гусеничних;

 

- мотоцикли та велосипеди з об’ємом циліндра двигуна до 50 см.куб.;

 

- спеціальні машини (швидка, пожежна);

 

- транспортні засоби, які використовуються в складах, портах, аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані;

- машини для сільськогосподарських робіт;

 

- яхти, судна парусні, човни спортивні тощо.

 

Сума транспортного податку залежить від обсягу двигуна транспортного засобу. На кожен вид транспортного засобу встановлюються окремі ставки податку. В ст. 3 Закону наводиться перелік транспортних засобів і ставки податку.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і

 

механізмів сплачується у таких розмірах:

 

Таблиця 5.1

 

Розміри ставок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 

Опис об'єктів оподаткування

Ставка податку на рік (з 100 см3

об'єму циліндрів двигуна, з 1 кВт потужності двигуна або 100 см

довжини)

трактори колісні (крім гусеничних)

2,5 грн. з 100 см3

сідельні тягачі

15 грн. з 100 см3

автомобілі для перевезення не менш як 10

осіб, включаючи водія

5 грн. з 100 см3

автомобілі легкові (крім автомобілів з

електродвигуном − код 8703 90 10 00) з об'ємом циліндрів двигуна:

до 1000 см3

від 1001 см3 до 1500 см3 від 1501 см3 до 1800 см3 від 1801 см3 до 2500 см3 від 2501 см3 до 3500 см3 від 3501 см3 і більше

 

 

3 грн. з 100 см3

4 грн. з 100 см3

5 грн. з 100 см3

10 грн. з 100 см3

25 грн. з 100 см3

40 грн. з 100 см3

транспортні засоби, оснащені

електродвигунами

0,5 грн. з 1 кВт

автомобілі вантажні з об'ємом циліндрів

двигуна:

до 8200 см3

від 8201 см3 до 15000 см3

від 15001 см3 і більше

 

 

15 грн. з 100 см3

20 грн. з 100 см3

25 грн. з 100 см3

автомобілі спеціального призначення

(крім пожежних і швидкої допомоги)

5 грн. з 100 см3

мотоцикли (мопеди), велосипеди з

двигуном (крім тих, що мають об'єм циліндра двигуна до 50 см3, −

код 87 11 10 00 00)

з об'ємом циліндрів двигуна:

до 500 см3

від 501 до 800 см3

від 801 см3 і більше

 

 

3 грн. з 100 см3

5 грн. з 100 см3

10 грн. з 100 см3

яхти і судна парусні з допоміжним

двигуном або без нього (крім спортивних):

 

морські

14 грн. з 100 см довжини

яхти і судна парусні масою не більш як

100 кг

яхти і судна парусні масою понад 100 кг та завдовжки не більш як 7,5 м

7 грн. з 100 см довжини

 

7 грн. з 100 см довжини

яхти і судна парусні масою понад 100 кг

та завдовжки понад 7,5 м

14 грн. з 100 см довжини

 

човни моторні і катери, крім човнів з

підвісним двигуном (крім спортивних):

 

морські

14 грн. з 100 см довжини

човни моторні і катери завдовжки не

більш як 7,5 м

7 грн. з 100 см довжини

човни моторні і катери завдовжки понад

7,5 м

14 грн. з 100 см довжини

плавучі засоби (крім спортивних):

 

з масою не більш як 100 кг

 

завдовжки не більш як 7,5 м та масою понад 100 кг

7 грн. з 100 см довжини

7 грн. з 100 см довжини

завдовжки понад 7,5 м та масою понад

100 кг

14 грн. з 100 см довжини

 

Податок з власників транспортних засобів сплачується:

 

- фізичними особами  - перед реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом щорічно або 1 раз в два роки, але не пізніше першого півріччя, в якому проводиться технічний огляд

- юридичними особами – щоквартально, рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

У разі викрадення транспортного засобу податок його власником не сплачується, якщо факт викрадення підтверджено відповідними документами органів, якими порушено кримінальну справу.

Якщо транспортні засоби придбані у другому півріччі, то податок сплачується в половинному розмірі встановленої суми.

За транспортні засоби, зняті фізичними особами протягом року з реєстрації (перереєстровані), здійснюється перерахунок податку у разі його сплати  за  періоди,  які  не  настали.  Розмір  податку  перераховується  перед зняттям їх з реєстрації (перереєстрацією), починаючи з наступного за тим, в якому транспортний засіб знято з реєстрації (перереєстровано).

У разі виявлення юридичних чи фізичних осіб, які не сплачували податок,

 

вони зобов’язані сплатити його не більше як за три попередні роки.

 

Облік розрахунків з транспортного податку ведеться на аналітичному рахунку до субрахунку 641. При нарахуванні даного податку складається запис Дт 232,91,92,93,94 Кт 641, при перерахуванні податку до бюджету – Дт 641 Кт

30,31,  зарахування переплати по окремих податках в сплату податку – Дт 641

 

Кт 641.

 

Розрахунок суми податку, який сплачується юридичною особою, здійснюється в спеціальному розрахунку, який називається „Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів”. В цьому розрахунку вказується назва підприємства, адреса, код транспортного  засобу,   його   марка,   модель,   об’єм   циліндрів,  потужність двигуна, довжина корпусу, ставка податку, яка залежить від об’єму, потужності і довжини циліндра, сума нарахованого податку, пільги по податку і сума, яка підлягає до сплати. На зворотній стороні даного розрахунку вказується загальна річна сума податку, яка підлягає сплаті, розбивається на чотири окремих суми за відповідні квартали (25 \% від річної суми за кожен квартал). Цей розрахунок затверджується керівником органу ДПА. У випадку допущення помилки при здійсненні розрахунку підприємство може самостійно донарахувати або зменшити цей податок, подавши в місцеві органи ДПА відповідну довідку „Про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин  і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов’язання, в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах” (додат. Й).

До ресурсних податків, поряд із платою за землю, податку з власників транспортних засобів, відноситься і плата за воду. Ця плата є своєрідним податком,  який  сплачується  підприємствами  водоканалу  за  використання водних ресурсів. При перевикористанні води понад встановлений ліміт для окремих підприємств ця плата здійснюється в збільшених розмірах. Підприємства, які використовують воду для технологічних цілей складають щоквартально статистичну звітність „Звіт про використання води”, а підприємства-гідроенергетики подають до місцевих органів ДПА спеціальний розрахунок збору за використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики. Цей розрахунок подається в органи ДПА щоквартально наростаючим підсумком з початку року. Плата за воду прирівнюється до обов’язкового платежу таких підприємств. При нарахуванні

цього платежу здійснюються записи Дт 232, 91, 94  Кт 642. А при перерахунку платежу до бюджету – Дт 642 Кт 30,31.

До обов’язкових платежів, які сплачують суб’єкти підприємницької, діяльності відносять також збір за забруднення навколишнього природного середовища. Платниками цього збору є підприємства, які здійснюють шкідливі викиди в наколишнє середовище понад встановлені їм ліміти. Цей податок відноситься до податків, які збільшують витрати підприємства. При його нарахуванні  складаються  записи  Дт  23,91  Кт  642,  а  при  перерахунку  до бюджету – Дт 642 Кт 31. Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища наведений в додатку І.